Columns

Minder stapelaars

In Folia van 15 april, het tweewekelijkse blad van de HvA en de UvA, benadrukt Huib de Jong, de voormalige vice-voorzitter van het College van Bestuur van de HU, de noodzaak om studenten te laten meedenken over het onderwijs. Een standpunt waarover op de UvA nog grote onenigheid bestaat.
Ik moest ook aan workaholic Huib de Jong denken, toen ik een rapport van de Onderwijsinspectie http://bit.ly/1CZSYuM doornam, waarin staat dat het 'opstromen' (het overstappen naar een steeds moeilijker schooltype) minder vaak voorkomt.

Huib de Jong heeft zelf veel overstapjes gemaakt, voordat hij bij zijn huidige baan terechtkwam. Van de mavo naar het mbo, dan het hbo en door naar de Erasmus Universiteit Rotterdam om uiteindelijk te promoveren op een proefschrift over de kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland. In maart 2013 volgt De Jong Jet Bussemaker op als rector van de HvA. Bussemaker legde haar functie neer, omdat zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd.

De Jong twittert dagelijks en heeft een eigen blog: http://bit.ly/1yE3exA. Hij is een typische 'laatbloeier'. Hij behoorde tot het type jongeren die het tegenwoordig moeilijk heeft, want het opstromen en stapelen wordt lastiger in ons sterk gesegmenteerde onderwijssysteem, waar te vroeg keuzes gemaakt moeten worden. Zelfs startende hbo'ers twijfelen vaak nog.