Columns

Neemt homofobie toe of af?

Een Nederlandse homo wordt in Parijs met zijn Nederlandse vriend in elkaar geslagen en verschijnt in de Franse media en in DWDD. Homofobie is ondanks alle positieve veranderingen in vele landen nog niet voorbij, met name in het niet-westerse deel van de wereld. Ik maakte dit onlangs mee in Kenia, waar sommige welopgeleide mensen denken dat de seksuele geaardheid beïnvloed wordt door de omgeving en dus niet is aangeboren.

Het uit de kast komen van de schrijver Wainaina bracht veel pennen in beweging. In de conservatieve The People stond een paginagroot artikel van Mark Kiriinya, een PhD-student in talen, schrijver en researcher. Ik citeer hem: “They [homo’s] have mastered the art of manipulating language to bend African societies into accepting forms of behaviour that would have, in all reality, be considered insane.”

Hij eindigt te zeggen dat homo’s alleen maar hun lusten willen bevredigen en geen bijdrage leveren aan het fundamentele doel van ons bestaan, waarmee hij voortplanting bedoelt. Afgelopen week verscheen Invisible: Stories from Kenya’s queer community van Kevin Mwachiro. Er komt beweging in Afrika, maar in Kenya’s buurlanden variëren straffen van enkele jaren cel tot de doodstraf in Mauretanië zoals ook in gebieden waar de sharia van kracht is. Afrikaanse homo’s wacht nog een lange strijd.