Columns

Neemt ongelijkheid toe?

Morgen verschijnt een bijlage in NRC die vanavond al besproken werd in PAUW. Het ging onder andere over de inkomens- en vermogensongelijkheid in ons land en daarbuiten. Aanleiding was Thomas Piketty's boek La Capital au XXIe siècle uit 2013, dat binnenkort ook in een Nederlandse vertaling uitkomt. Een van de stellingen was dat de huidige jongeren het nooit meer zo goed krijgen als de generaties voor hen. Als je alleen naar geld kijkt is dat waar, maar ze hebben meer vrijheid gekregen, meer mogelijkheden om te reizen en de sociale media zijn ook een vorm van verrijking.

Marike Stellinga van NRC zei aan tafel bij PAUW dat met name de ongelijkheid bij de uiteinden groeit, waarmee ze bedoelde het verschil tussen de extreem rijken en extreem armen. Maar in ons land valt dit bij de brede middengroep mee, waar een topmanager acht keer meer verdient dan een gemiddelde werknemer. Zoiets als op de HU.

Jesse Klaver van Groen links betoogde echter dat een topmanager van een beursgenoteerd bedrijf wel 51 keer meer kan verdienen dan een werknemer en dat was voor de crisis 40 keer meer. Dus de ongelijkheid stijgt wel degelijk. Daarna gingen ze het over vermogens hebben en ging ik naar bed.