Columns

Nergens wordt identiek lesgegeven

We kunnen veel van elkaar leren door een paar keer lessen bij te wonen van collega's. Dat doen we te weinig, al wordt het tijdens brainstorms decennialang geopperd. Als docent van school veranderen, helpt om met een andere blik naar het onderwijs te kijken. Zoiets zou gestimuleerd moeten worden. Als je als student de faculteit educatie verlaat en begint op een school is het uit met 'het mogen gluren bij de buren'.

Internationaal zijn er veel mogelijkheden voor het uitwisselen van docenten. Er wordt gebruik van gemaakt, maar omwille van roostertechnische problemen, wordt het door teamleiders te weinig gestimuleerd. Je leert als docent dan niet alleen lesgeven in een andere omgeving en in een andere taal, maar je ziet ook hoe op zo'n andere school gedacht wordt over het onderwijs. Je kan er over lezen in kranten en tijdschriften, maar het zelf meemaken is altijd beter.

Het Italiaanse onderwijs is zeer centraal geleid. Als je nog geen vaste baan hebt, wijst het ministerie je een baan toe. Dat kan een verhuizing van Napels naar Milaan betekenen. In Kenya bepaalt je Citotoetsresultaat (althans een equivalent daarvan) naar welke middelbare school je mag. Als je hoog scoort, ga je naar een betere school, veelal een internaat. Onderwijs is divers; leer van de verschillen.