Kort

Onderzoek: kwaliteit van colleges wordt slechter door online onderwijs

Studenten vinden dat de kwaliteit van de lessen is verslechterd door het online onderwijs. Toch denken ze geen grote studieachterstand opgelopen te hebben in vergelijking met de periode voor corona. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van ResearchNED in opdracht van studentenorganisatie ISO. Hierover schrijft de NOS.

Een op de twintig studenten heeft mentale, sociaal-emotionele, concentratie-, motivatie- en studievoortgangproblemen, staat in de studie. Zo’n 11.500 studenten vulden deze enquête in. Omgerekend naar de totale studentenpopulatie gaat het dan om 30.000 tot 35.000 studenten.

De sociaal-emotionele problemen ontstaan door een gebrek aan echt contact en interactie met docenten en medestudenten tijdens online colleges met veel deelnemers. Hoe meer online onderwijs studenten volgen, des te meer concentratie- en motivatiegebrek optreedt. Maar studenten zijn wel tevreden over het een-op-een-contact met docenten.