Columns

Ophokken en kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft het er druk mee: wordt er wel genoeg lesgegeven in onderwijsland? In het middelbaar onderwijs wordt vastgehouden aan 1040 uren per jaar en in het mbo is het minimum 850 uren per jaar. In de Volkskrant van 7 december stond dat één op de vijf mbo-opleidingen deze limiet van 850 uren niet haalt.

Wat is het toch geweldig dat het hoger onderwijs volledig vrijgesteld is van deze ophokverplichtingen. Enkele weken geleden zat ik met een team collega’s om een nieuw propedeuseblok in elkaar te zetten van één van de opleidingen waarvoor ik werk. Drie gloednieuwe modules van vijf punten en we kunnen weer vijf jaren vooruit. Eén van de laatste details was het aantal contacturen voor de studenten. Mijn collega’s wilden niet verder gaan dan dertien uren per week en dat was inclusief drie ‘ophokuren’ waarin studenten onder begeleiding van een procesbegeleider aan een project werken. ‘Is dat niet een beetje weinig?’ probeerde ik nog, oldtimer, opgevoed met het idee dat contacttijd heilig is.

Mijn beroepsdeformatie is dat ik direct aan het rekenen sla. Dertien uren per week is 7*13=91 uren per blok en dat geeft voor vier blokken 364 contacturen voor de propedeuse. Dat is minder dan de 850 voor het mbo en de 1040 van het middelbaar onderwijs, maar meer dan de contacttijd die digitale opleidingsinstituten aanbieden.

Twee jaar geleden kwamen mbo-leerlingen in actie omdat ze vonden dat ze te weinig les kregen. Gaat dit ook in het hbo gebeuren en zullen hbo-studenten de barricaden beklimmen omdat ze te weinig contact met docenten hebben? Voorlopig leert mijn ervaring anders: studenten proberen lesuren te verplaatsen als er maar twee uren op een dag ingeroosterd staan. Dan zien zij deze lesuren bij voorkeur verplaatst worden naar één van de twee lesdagen, zodat de studieweek drie lesvrije dagen telt in plaats van twee.  

Kun je studenten met dertien contacturen per week activeren om zelf de overige 29 uren aan hun studie te besteden?  En zo ja, hoe doe je dat dan? Studenten hebben het financieel niet breed en  werken vaak enkele dagen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast hebben zij  hun sociale verplichtingen, netwerken e.d. Ik ben erg benieuwd naar ‘tips and tricks’ hoe mijn collega’s de ‘kwali-tijd’ handhaven als de contacttijd beperkt is. Als dank zal ik de inzender van de gouden tip nomineren als Docent van het Jaar.