Columns

’s Werelds wetenschappelijke taal is het Engels

Als we Suriname niet geruild zouden hebben met Nieuw Amsterdam, het latere New York, zou Nederlands dan de wereldtaal zijn geworden in plaats van Engels? In de academische wereld is Engels de voertaal. Bijna alle vooraanstaande academische tijdschriften en dissertaties zijn in het Engels. Voor steeds meer mensen wordt Engels de tweede taal. Zelfs in voormalige Franstalige koloniën zie je de opkomst van het Engels. Toch wordt het Engels niet overal hetzelfde uitgesproken. In Kenia zijn ze bang voor een nieuwe (straat)taal het Swenglish, een combinatie van Kiswahili en English. Net zoals je een mix hebt in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, Espanglish.

In Kenia is nu besloten om in de lagere klassen van de basisschool les te geven in het Kiswahili en pas in groep zes over te gaan op het Engels. Veel kinderen spreken daar naast Kiswahili ook nog een andere taal, die hoort bij hun ’tribe’.

In de Europese Unie worden 24 talen gesproken, maar de meeste Europese universiteiten zien graag dat ‘papers’ in het Engels ingeleverd worden. Subtiele verschillen zoals actual voor current worden dan vaak over het hoofd gezien. Wordt er nog genoeg gestreden voor het behoud van de eigen taal, of hebben we ons al jaren geleden overgegeven aan het Engels?