Columns

Salaris Geri Bonhof

In het najaar van 2010 schreef ik een aantal blogs over de status en de beloning van leerkrachten. Kort door de bocht beweerde ik dat hoe meer je verdient, hoe hoger je status is. Maar bestuurders van hogescholen moesten inleveren. In een blog van 21 november 2010 meldde ik de verdiensten van topartiesten en topvoetballers, van wie een aantal sindsdien alleen nog maar meer zijn gaan verdienen. Ik vergeleek hun salarissen met die van bestuurders uit de publieke sector, onder wie Geri Bonhof. Zij verdiende toen € 234.472 per jaar.

Per 1 januari 2015 wordt een ministersalaris (€ 169.425) het nieuwe maximum, maar volgens de Wet normering topinkomens zou dit geleidelijk ingevoerd worden. Dat betekende niet meteen een hap uit het salaris van Geri Bonhof en al die bestuurders in de (semi)publieke sector, maar een jaarlijkse afbouwregeling. Men mocht langzaam wennen aan een lager salaris, waarvan (in het geval van Geri Bonhof) in plaats van acht nu zes gezinnen op het Utrechtse Kanaleneiland kunnen rondkomen.

Hoewel de HBO-raad heeft afgesproken dat € 198.279 het maximum is voor hbo-bestuurders, zit onze Geri met een jaarsalaris van € 222.708 daar nog een flink stuk boven. Zou Geri niet voldoende gespaard hebben, of zoveel jaarlijkse lasten hebben, dat die norm niet voldoende is?