Columns

Studenten vliegen eropuit

Tien studenten van de Faculteit Educatie vertrekken in oktober voor ruim twee weken naar de MOI universiteit in Eldoret voor een Honours-project. Zij worden begeleid door twee docenten en Theo deHosson, die voorheen als director International Affairs van de FEM al een aantal bezoeken aan MOI bracht.
De FE-studenten worden gekoppeld aan studenten van MOI, wisselen methoden en ideeën uit in de eerste week, die ze daarna in de praktijk gaan uitvoeren om aan het eind de resultaten aan elkaar te presenteren.

Een uitstekend initiatief, dat navolging verdient. Dit collegejaar vertrekken volgens het Nuffic Nieuws 11.000 Nederlandse studenten voor een jaar naar het buitenland met een Erasmus+-beurs. Een aantal van hen gaat verslag uitbrengen via de WilWeg-Facebookpagina. Hopelijk stimuleren zij meer studenten om een deel van hun studie in het buitenland door te brengen, want relatief weinig studenten maken gebruik van de beschikbare mogelijkheden.

Studeren in het buitenland geeft een bredere kijk op de wereld en ik denk zelfs dat het bijdraagt aan wereldvrede, al is het een druppel op een gloeiende plaat. De Europese Commissie stelt 14,7 miljard euro voor Erasmus+ beschikbaar. Zij willen dat meer studenten gebruikmaken van een beurs om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Welke faculteit volgt?