Columns

Succes Le Grand Départ 2015

Bijna een jaar geleden begon de hele hectiek in Utrecht rond de Tour de France met het Utrecht2015-programma ‘voor en door de stad georganiseerd’ met zo’n 250 verschillende activiteiten in honderd dagen. In 2010 verloor Utrecht van Rotterdam. Maar in juli 2015 ging het echt gebeuren, in Utrecht startte de Tour de France. Vorige maand verscheen de evaluatie van Le Grand Départ Utrecht 2015 geschreven door Maarten van Bottenburg en Bake Dijk van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) met medewerking van het Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht (Froukje Smits), Hanzehogeschool Groningen en de HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Volgens Van Bottenburg en Dijk zijn de hoofddoelstellingen gerealiseerd, al richtte het onderzoek zich voornamelijk op een analyse van de waardering van de bezoekers, de economische impact van het evenement en de organisatorische en maatschappelijke legacy ervan. En die waardering was er, want de bezoekers gaven de dagen van de Tourstart een 8,4 op een schaal van 1 tot 10. Daarmee behoorde deze Grand Départ tot de drie hoogst gewaardeerde sportevenementen van de in totaal 47 sportevenementen in Nederland.

De totale economische impact van Le Grand Départ bedroeg € 23 miljoen en de gegenereerde mediawaarde ruim € 33,6 miljoen. Het uitgebreide rapport kan je hier terugvinden: http://bit.ly/1OgMJeM