Nieuws

Studentenenquête: HU-studenten even tevreden als vorig jaar

Mondzorg - HU Klinieken
Foto: Kees Rutten

Studenten van de HU zijn dit jaar even tevreden over hun opleiding als vorig jaar. Ook blijft die waardering van HU-studenten lager dan het landelijk gemiddelde.

Dit valt op te maken uit de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE). Die vragenlijsten zijn door ruim 286.000 studenten van hogescholen en universiteiten ingevuld. Studenten geven de HU een 3,5 op een schaal van 5, net zoveel als in 2021.

Hoewel de totale waardering van de HU gelijk blijft, zijn er kleine veranderingen in de categorieën waarnaar expliciet wordt gevraagd. De oordelen over de studiebegeleiding en aansluiting in de beroepspraktijk gaan iets vooruit. De betrokkenheid en contact lopen een klein deukje op. De waardering van studenten is even hoog voor de docenten, toetsing en beoordeling en de inhoud en opzet van het onderwijs.

Gezondheidszorg

De algemene tevredenheid van studenten voor de HU is in 2022 wat lager dan bij het gemiddelde bij hogescholen. De 3,5 voor de HU ligt namelijk onder het gemiddelde oordeel voor hogescholen met 3,7. In de verschillende categorieën doet de HU het alleen bij de aansluiting in de beroepspraktijk iets beter. Bij de andere vijf loopt de HU iets achter bij het gemiddelde.

De opleidingen in de gezondheidszorg aan de HU scoren het beste: een 3,7. Recht en techniek volgen met een 3,6. Gedrag en maatschappij laten een 3,5 zien. De sectoren economie en onderwijs staan met een 3,4 onderaan. Recht en gedrag en maatschappij doen het iets beter dan vorig jaar. Gezondheidszorg zakt een beetje. De andere sectoren blijven gelijk.

De NSE wordt sinds 2009 uitgevoerd door stichting Studiekeuze123. Het vormt een belangrijk onderdeel van de Keuzegids hbo, die hogescholen en opleidingen met elkaar vergelijkt. Avans en Windesheim staan vaak in de top. De HU bungelt al enkele jaren in de laagste regionen van de rankings in de Keuzegids, in de editie van 2019 zelfs als hekkensluiter. In de vorige editie stond de HU op een gedeelde een na laatste plaats (samen met de Haagse Hogeschool).

Randstadhogescholen

Met de nieuwste uitkomsten van de NSE lijken de bovenkant en onderkant van de lijst met grote hogescholen in grote lijnen hetzelfde te blijven. Avans en Windesheim vormen met een 3,8 de toppers. En met een 3,5 belanden onderaan weer een aantal randstadhogescholen. Dat zijn de HU, Inholland. Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Verdere detaillering achter de komma zal zorgen voor de exacte plaatsen op de ranking.   

In hoeverre de coronacrisis invloed heeft op de waardering van studenten is onduidelijk. Vorig jaar hadden studenten nog volop te maken met de lockdown en online onderwijs. Maar ook dit jaar zaten ze nog voor een deel thuis. De enquête is afgelopen voorjaar afgenomen.

Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder Stichting Studiekeuze123, ziet aanleiding voor complimenten: ‘Het is bijzonder te noemen dat de tevredenheid onder studenten over hun opleiding nagenoeg gelijk is gebleven met 2021, ondanks het vele thuiszitten en de druk die de pandemie nog altijd met zich meebrengt’, stelt zij in een persbericht. ‘Grote complimenten dus voor iedereen die betrokken is geweest en op deze manier de onzekere periode is doorgekomen. Dit geldt voor het onderwijsveld, maar ook zeker voor de studenten die het niet altijd gemakkelijk hebben gehad.’

Online bijeenkomsten

De HU organiseert op 20, 21 en 23 juni online bijeenkomsten voor docenten over wat zij kunnen leren van de uitkomsten van de NSE. Zij behandelen respectievelijk toetsing en beoordeling, studiebegeleiding en betrokkenheid en contact.

Medewerkers en studenten (maar ook anderen) kunnen de scores van de Nationale Studenten Enquête van hogescholen en universiteiten hier bekijken en met elkaar vergelijken. Dat is ook mogelijk voor de afzonderlijke opleidingen.