Columns

Tijdens de verbouwing blijft de HU open

“De komende jaren zullen zowel de docenten als de studenten één of twee keer moeten verhuizen”, zei Sjef Vogel tijdens zijn presentatie (zie vorige blogs), “maar veel docenten zijn inmiddels gewend aan een flexplek.” De discussie ging over de rigoureuze bouwplannen. Of dit nu wel nodig is, terwijl er zoveel onzekerheid is over bijvoorbeeld het aantal studenten. Want door het nieuwe leenstelsel zetten minder jongeren de stap om door te leren.

Vreemd vonden de aanwezigen dat bij voorbaat de faculteiten werden afgeschaft en dat er twaalf werkgroepen ingesteld zijn die moeten discussiëren over hoe het hoger onderwijs het best ingericht kan worden, terwijl één uitkomst (geen faculteiten) al van te voren vaststaat. Men houdt wel rekening met:
. vergrijzing;
. toenemende digitalisering;
. robotisering;
. klimaatverandering.

De opleidingen moeten professionals afleveren met veel competenties in de diepte en in de breedte. Daarover moeten ze kunnen communiceren, wetende dat in de toekomst een aantal van hen beneden hun niveau in de regio werk zal vinden.
Die regio doet ’t toch niet zo slecht. Utrecht is de snelst groeiende stad in Europa met de jongste beroepsbevolking en de hoogstopgeleide stedelingen van Nederland. Utrecht heeft veel te bieden. Vandaar dat afgestudeerden graag blijven hangen.