Columns

Veel Engels in de gangen van de FEM

Wie wat bewaart, heeft wat. Zo vind ik een rapport van de afdeling Commerciële Economie van de faculteit van de Hogeschool van Utrecht. Dat waren toen de benamingen. Het heet Zelfevaluatie Bewogen en Bevlogen, verspreid in september 2001. Geconstateerd is dat er op teveel punten matig of onvoldoende wordt gepresteerd. Dit rapport benoemt verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Voor ‘internationalisering’ worden speerpunten benoemd.

. Draagvlak voor internationalisering bij alle docenten.
. Het belang van internationalisering vergroten bij studenten.
. Internationalisering verweven in het curriculum.
. Bevorderen van internationale mobiliteit van docenten en studenten.
. Richt activiteiten op voor Nederland belangrijke gebieden.
. Toets activiteiten aan de beroepspraktijk.
Voor mij mogen dit nog steeds speerpunten blijven.

Door toedoen van enkele enthousiaste docenten met Jelly Offereins, ‘director International Affairs HU Business School’, als organisator starten studenten uit Cork (Ierland), Oslo (Noorwegen), Southampton (Engeland), Lahti (Finland) en onze eigen studenten vanavond met een culturele quiz. Morgen begint het intensieve programma dat duurt tot en met woensdag 22 januari en waarin docenten van alle participerende ‘universities of applied sciences’ lesgeven en studenten begeleiden. Ook op de zondagen wordt gewerkt, alleen is volgende week zaterdag een excursie in Amsterdam en is de avond vrij. Dit heet buffelen met plezier.