Columns

Verrijk het onderwijs met internationalisering

Jos Beelen van de Hogeschool van Amsterdam gaf in 2012 een definitie over internationalisering: “Het inbrengen van een internationale, interculturele en mondiale dimensie in het onderwijs, onderzoek en andere functies van de instelling, domein en opleiding.”
Er zijn veel mogelijkheden voor onze docenten om les te geven (in het Engels) in het buitenland. Bijna alles (reis- en verblijfkosten) wordt vergoed via het Erasmusfonds van de EU. Ons International Office en onze teamleiders moeten docenten veel meer stimuleren om er gebruik van te maken.

Tijdens die trips kom je docenten tegen die ook lesgeven in jouw vakgebied. Je ziet snel genoeg of het een goede docent is. Je nodigt hem dan uit om op jouw instituut les te komen geven. Het is handig om te weten op welke faculteiten opleidingen in het Engels zijn. Tot op heden slechts op de FCJ en de FEM. Informeer je over hun curricula om te zien waar zo’n buitenlandse docent inzetbaar is. Teamleiders bij die opleidingen moeten flexibel zijn om die buitenlandse docent in te passen.

Dit wordt nog veel te weinig gedaan, terwijl zowel het lesgeven in het buitenland verrijkend is voor onze docenten, als dat het lesgeven van buitenlandse docenten op onze instituten verrijkend is voor onze studenten.