Columns

Verrijk jezelf en ga lesgeven in een ontwikkelingsland

Aan menig rijkgevulde kersttafel zal vast wel iemand gezegd hebben: “En dan te bedenken dat elders op de wereld mensen nauwelijks te eten en te drinken hebben.” De armoede halveren en minder mensen honger is een van de acht millenniumdoelstellingen, die over twee jaar gerealiseerd moeten zijn. Bij de start in 1990 was het armoedepercentage nog 20 procent. En bijna eenderde van alle kinderen onder de vijf was toen ondervoed.

Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties slaagde China erin om de extreme armoede te verminderen van 60 procent in 2005 tot 12 procent in 2010. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan een euro per dag te besteden heeft, in 1990 was dat 41,7 procent van de wereldbevolking.

De tweede millenniumdoelstelling houdt in dat alle jongens en meisjes minimaal basisonderwijs moeten kunnen volgen. Sinds 1990 gaat het steeds beter, maar in 2011 zitten 57 miljoen kinderen nog steeds niet op een basisschool.
De hogeschool zou een bijdrage kunnen leveren door ontwikkelingslanden te helpen en studenten te steunen die daar lange stages willen lopen. Dit is een kans voor de ontwikkeling van onze studenten en het geeft kinderen daar een kans zich breder te ontwikkelen. Uiteindelijk komt dit onze maatschappij ten goede.