Columns

Verschil HvA en HU over Associate degrees

Het is aardig om te zien hoe twee van de grootste hbo-instellingen, de Hogeschool van Amsterdam (de grootste) en de Hogeschool Utrecht aankijken tegen de Associate degrees-trajecten. De HU was een van de eerste, scoorde niet meteen, maar Ad Event Manager, dat in een tweede ronde mocht starten, was een schot in de roos. Zo goed zelfs dat er een numerus fixus moest komen.
Terwijl het college van bestuur (cvb) van de HU op verschillende faculteiten de tweejarige Ad-trajecten afbouwt, draait Ad Event Manager, vallend onder het CROHO Communicatie, uitstekend. (CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.)

Het cvb van de HU vindt dat de Ad-trajecten niet passen op een hogeschool, het is niet goed voor het imago van de hogeschool. Liever ziet het cvb het als verlengstuk van het mbo.
Dat is echter niet het geval bij de HvA, waar men niet het imago maar de student vooropstelt. Ex-HU-cvblid en nu rector van de HvA, Huib de Jong, zegt in Science Guide dat hij extra aandacht wil besteden aan een betere doorstroming van mbo'ers naar het hbo. "We willen ons opleidingenpalet verbreden door op een specifieke manier naar de Associate degrees te kijken."

De HvA streeft naar onderwijsverbetering in de praktijk, de HU streeft naar imagoverbetering.