Columns

Voorspellen van studiesucces

Op 9 augustus schreef ik al over studie-uitval. Martin de Boer van Kenniscentrum InnBus van de FEM wees me op een onderzoek dat hij met medewerking van Anne-Lise Kamphuis en Robert van Ossenbruggen uitvoerde. Daarin segmenteerden ze propedeusestudenten op basis van motivaties en drijfveren. Volgens De Boer biedt dit handvatten voor het ontwikkelen van vraaggestuurde didactiek en een 'learning analytics tool' voor het meten van effecten van interventies. Met als uiteindelijk doel: verhoging van het studiesucces.

De analyses die ze maakten op basis van de intakegesprekken, bleken weinig houvast te bieden. Daarom zijn voor de ontwikkeling van het segmentatiemodel studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders geïnterviewd. Ook zijn vragenlijsten afgenomen bij twee propedeusecohorten. Het gevalideerde model laat zeven studenttypen zien. Die zouden vraaggestuurd onderwijs moeten krijgen, waarbij de begeleiding motivationele segmentatie kan gebruiken bij het ontwikkelen en evalueren van onderwijsmodellen.

De Boer stelt voor om diversiteit in het onderwijs aan te brengen gericht op de verschillen in motivaties en drijfveren en niet op culturele achtergrond, opleidingsniveau, geslacht, etc. Die bepalen mede de motivaties en drijfveren. Het gaat om inzicht in die drijfveren en hoe daarop gepaste didactiek en begeleiding aan te bieden.
Hoewel hij zelf erkent dat motivatie (en daarmee inzet) belangrijk is en deels beïnvloedbaar, blijft motivatie heel ongrijpbaar.