Columns

Weinig verschil met Engelse studenten

Toevallig kreeg ik de uitslag van een enquête in handen van de Brighton Students’ Union van de School of Sport & Service Management, onderdeel van de Brighton University. Tachtig procent van de 1490 studenten die de enquête invulden, was bachelor student uit jaar 1, 2 of 3; de overige twintig procent was ingevuld door vierdejaars en masterstudenten. Ongeveer zeventig procent is jongen en ruim tien procent komt van buiten Engeland.

Het aardige is dat alle antwoorden op de open vragen opgenomen zijn: wat moeten we houden, wat moet stoppen en wat kan verbeterd worden? Hieruit een selectie die niet veel afwijkt, denk, ik als we dit aan onze studenten zouden vragen.
Graag veel gastsprekers; organiseer evenementen waar we bij betrokken kunnen zijn; werk samen met bedrijven; meer tutorials; zorg voor goede communicatie; langere openingstijden van de mediatheek; meer computers; presentaties beschikbaar maken op Blackboard (bij ons Sharepoint).

Niet zo vroeg beginnen; lange lessen niet direct achter elkaar; geen lange pauzes tussen de lessen; geen roosterwijzigingen op het laatste moment, lessen die ineens niet doorgaan; sneller nakijken; juiste en geen onnodige communicatie on line; te veel groepswerk; recycling; gezonder voedsel in de kantine; meer feesten.
Zo te lezen, wijken deze studenten niet zoveel af van de onze.