Nieuws

HBO-Monitor: werkloosheid HU-alumni iets toegenomen

Foto: Kees Rutten

Van de afgestudeerden van de HU heeft 2,4 procent rond de jaarwisseling in 2023 geen baan gevonden. Het jaar daarvoor was dat nog 2,1 procent. Ten opzichte van andere grote hogescholen is het percentage werkloosheid van HU-alumni relatief laag.

Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2023 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. In dit jaarlijks onderzoek beoordelen oud-studenten de opleiding die ze volgden. De HBO-Monitor is maandag verschenen. Zo’n 25.000 afgestudeerden van 26 hogescholen deden mee. Zij vulden eind 2022/begin 2023 een vragenformulier in. Dat is anderhalf jaar na hun afstuderen.

Van de afgestudeerden bij de HU had 2,4 procent geen baan bemachtigd. Dat is 0,3 procent meer dan in de HBO-Monitor 2022. Daarmee komt een einde aan de ingezette daling van de werkloosheid in de laatste jaren bij de HU-alumni. In de monitor van 2019 vond 3,4 procent geen baan. In 2020 was dat percentage 3,8. In 2021 daalde het naar 2,5 procent en in de monitor van 2022 dus naar 2,1 procent.

Ondanks de lichte toename van de werkloosheid ten opzichte van vorig jaar doet de HU het redelijk goed in vergelijking met de meeste andere grote hogescholen. De HU laat alleen de hogescholen Windesheim (1,6 procent), Leiden (1,7 procent) en Arnhem/Nijmegen (2,2 procent) voor. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) telt met 3,5 procent het hoogste percentage afgestudeerden zonder een baan.

Gezondheidszorg en onderwijs

De werkloosheid van HU-alumni van 2,4 procent is lager dan het gemiddelde van 2,8 procent bij de 26 deelnemende hogescholen. Landelijk is de werkloosheid het laagst onder de gediplomeerden met een master (1,9 procent). Bij afgestudeerden met een associate degree is dit 2,6 procent. Voor degenen met een bachelordiploma bedraagt het percentage 2,8 procent. Alumni in de gezondheidszorg en onderwijs komen het snelst aan een baan.

Op de vraag wie van de alumni opnieuw voor dezelfde opleiding zou kiezen beantwoordt 79 procent van de HU’ers met een ‘ja’. Minder scoren alleen de HvA (77 procent) en Inholland (78 procent). Saxion staat met 79 procent gelijk aan de HU. Oud-studenten van de Hogeschool Leiden staan bovenaan met 85 procent ‘ja-zeggers’, gevolgd door Windesheim en Arnhem/Nijmegen (beide 84 procent).

Op de kop af 78 procent beoordeelt van de HU-alumni de aansluiting van de opleiding op de werkzaamheden als ‘goed’ of ‘voldoende’ (landelijk is dit ook 78 procent). Dat is evenveel als de oud-studenten van Saxion. Alumni van drie andere hogescholen zijn minder positief: Inholland (74 procent), HvA en Zuyd Hogeschool (beide 76 procent). De Hogeschool Arnhem/Nijmegen is met 83 procent koploper, gevolgd door Windesheim en Leiden (alle twee 82 procent).

Woningtekort en de energiecrisis

De resultaten van de HBO-Monitor worden vandaag bekendgemaakt tijdens een congres van de Vereniging Hogescholen (VH). ‘We hebben als land te maken met een aantal grote transities bijvoorbeeld in het kader van de vergrijzing, de digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis’, constateert VH-voorzitter Maurice Limmen in een bericht. ‘Deze enquête laat zien dat de samenleving staat te springen om goed opgeleide hbo’ers.’