Nieuws

Alumni van de HU zijn minder werkloos dan het landelijk gemiddelde; toch zijn ze matig tevreden met de studie

Gezondheidszorg en onderwijs tellen het minste werklozen - archieffoto Femke van den Heuvel

Recent afgestudeerden aan de HU zijn minder vaak werkloos dan het gemiddelde van alle hbo-alumni. Ook verdienen HU’ers meer dan gemiddeld. Toch zijn HU-afgestudeerden relatief matig tevreden met de studie.

Dit blijkt uit de jaarlijkse HBO-monitor 2020 die de Vereniging Hogescholen (VH) eerder deze week publiceerde. Bijna 30.000 afgestudeerden van 28 hogescholen vulden de enquête in, dat is 44 procent van het totaal. Dit gebeurde in de periode van oktober vorig jaar tot en met januari 2021; dus tijdens de coronacrisis.

Eerst even kort inzoomen op de resultaten van de HU ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Zo’n 3,8 procent van de HU-alumni heeft geen werk, tegenover 4,1 procent van het totaal in het hbo. De hoogte van het bruto uurloon voor HU-afgestudeerden is 17,31 euro; gemiddeld is dit 16,03 euro voor alumni van hogescholen. De HU’ers lopen in de pas met het landelijk gemiddelde als het gaat om de waardering van de functie: 72 procent is daar tevreden over.

Inhoud van de studie

HU-studenten zijn desondanks relatief matig tevreden over hun studie. Zo’n 60 procent geeft aan content te zijn, terwijl landelijk 67 procent het duimpje omhoog steekt. Minder HU’ers zouden de opleiding opnieuw gaan doen aan dezelfde hogeschool dan het landelijk gemiddelde. Ook raden zij de studie relatief minder aan aan vrienden en familie. HU-alumni oordelen negatiever dan het gemiddelde over de inhoud van de studie, de docenten en de inbedding van het praktijkgericht onderwijs.

Het percentage afgestudeerden van de HU dat volgens de HBO-monitor 2020 werkloos is (3,8 procent) is het hoogst sinds 2016. Dat past in het landelijk beeld dat het aantal afgestudeerden in 2020 zonder baan hoger is dan vorig jaar. Die stijging komt vooral voor rekening van de voltijdopleidingen. Die vormen veruit de grootste groep. Bij deeltijders en duaal afgestudeerden zijn geen grote veranderingen in de werkloosheidscijfers te zien.

Bij de voltijd afgestudeerden is de werkloosheid het hoogst in de sectoren kunst (8,7 procent), economie (6,5 procent) en bètatechniek (5,8 procent). De laagste cijfers zijn te zien in de sectoren onderwijs (1 procent) en gezondheidszorg (1,8 procent).

Ook interessant: Verder uitstel heropening hoger onderwijs ‘ondenkbaar’ en ‘onacceptabel’