Woensdag 20 september, 13.54 uur, buiten bij de universiteitsbibliotheek

Tussen de universiteitsbibliotheek en de Spar staat een leger van zo’n vijfentwintig medezeggenschappers voorbijgangers te lokken met cake en spekjes.

Tussen de universiteitsbibliotheek en de Spar staat een leger van zo’n vijfentwintig medezeggenschappers voorbijgangers te lokken met cake en spekjes. Studenten van Vereniging Must en de universiteitsraad hebben de handen ineen geslagen en proberen samen meer bekendheid te krijgen. Het lijkt erop dat ze het juiste tijdstip hebben uitgekozen. Het is mooi nazomerweer, de zon weerkaatst op hun witte polo’s. Het wemelt van studenten, die in één van de winkels rondom het pleintje hun lunch kopen en deze op de bankjes verorberen. Het witte leger stapt enthousiast op de lunchende massa af. Ze delen pennen uit en geven uitleg over de activiteiten van vereniging Must en de universiteitsraad. Dat is ook een van de doelen van deze zogenoemde lounge. Verder verzamelen ze e-mailadressen van studenten. Peter Blind, voorzitter van Must: ‘Door middel van een nieuwsbrief willen we geïnteresseerden op de hoogte houden van wat we bereikt hebben. Het contact met onze achterban is heel belangrijk.’ Behalve dat, heeft Must ongeveer een keer per maand overleg met haar universitaire bondgenoot; de universiteitsraad. De reden voor de samenwerking met het medezeggenschapsorgaan van Universiteit Utrecht (UU) is simpel. Ook daar is er zeer weinig bekendheid onder studenten. Peter: ‘Samen heb je een grotere invloed. Bij zo’n project als vandaag is het handig om alles samen te organiseren. Anders zou je het dubbel doen. We kunnen nu ook iedereen aanspreken, zonder eerst te vragen of iemand van de HU of UU is.’ Een actie als deze is erg belangrijk voor Must. Dat blijkt wel uit de opkomst voor de verkiezingen afgelopen juni. Slechts twee procent van alle HU studenten vond medezeggenschap belangrijk genoeg om naar de stembus te gaan. Alex Wyczynski, tweedejaars fysiotherapie, snapt dat wel. Tussen twee happen door geeft hij zijn reactie: ‘Het leeft niet onder studenten, ik denk dat er weinig vertrouwen is in zo’n raad. Je kan je klacht wel indienen maar ik denk niet dat er dan iets verandert.’ De eerstvolgende samenwerking van Must en de universiteitsraad, staat al op het programma. Binnenkort gaan ze in gesprek met hun bondgenoten in Amsterdam. Daar werken inspraakorganisaties van de hogeschool en de twee universiteiten al langer met succes samen. (CZ)

Foto: FCUphoto/ Frank Zilver

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...