Nieuws

Boek over jongeren en schulden

Tweede Kamerlid Hans Spekman (PvdA) neemt woensdagmiddag 25 augustus het eerste exemplaar van het boek ‘Geld rolt’ van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling in ontvangst.

Het boek handelt over de rol van de professionals bij de financiële bewustwording van jongeren. Auteurs zijn lector Stijn Verhagen en onderzoeker Pim van Heijst. Zij doen verslag van het tweejaarlijks project ‘Jongeren en schulden’ van het lectoraat waarbij zij onder meer op middelbare scholen onderzoek deden en financiële spreekuren organiseerden. De schrijvers bevelen aan om omgaan met geld structureel aandacht te geven in het onderwijsprogramma.

‘Geld rolt’ is bedoeld voor alle professionals die met jongeren werken en voor studenten van opleidingen op het gebied van rechten, social work, pedagogiek en de lerarenopleidingen. De presentatie vindt plaats aan de faculteit Maatschappij en Recht tijdens de gelijknamige conferentie over de financiële bewustwording onder jongeren.