Nieuws

Bomen wijken voor trambaan

Ter voorbereiding van de trambaan naar De Uithof zijn deze week op het tracé tussen de Koningsweg en De Uithof de eerste bomen gekapt. De veertig bomen moeten wijken voor het begin van het broedseizoen omdat later dit jaar voorbereidend werk voor de zogeheten hov-baan op de agenda staat.

Dat voorbereidend werk bestaat uit het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van een onderlaag voor de latere tram- of busbaan. Op de plek waar deze week bomen worden gekapt aan de Laan van Maarschalkerweerd en de Herculeslaan komt rechts naast de huidige een tweede brug over de Kromme Rijn.

Elders op het tracé gaan in het najaar honderden bomen omver. Een deel daarvan wordt later teruggeplant of vervangen door nieuwe exemplaren. Al met al blijven er langs het hele tracé tussen de Koningsweg en De Uithof 710 van de huidge 1050 bomen over.

Foto: DNU.nu