Nieuws

Bomenkap verbijstert ‘vrienden’ Amelisweerd

De Vrienden van Amelisweerd zijn naar eigen zeggen volkomen verbijsterd over het voornemen van de gemeente Utrecht om dinsdag 9 maart 36 bomen te kappen in het bos van Oud-Amelisweerd.

De vrienden kregen vrijdagmiddag per e-mail van de gemeente de aankondiging dat de bomen omver moeten. Zondag zijn ze gaan kijken, in het gezelschap van een bomendeskundige. De conclusie was dat er voor de kap nauwelijks aanleiding is. Dit terwijl de gemeente meldde dat er sprake is van een acuut gevaar voor de veiligheid van recreanten in het bos. Bij hooguit twee of drie bomen zou van een zeker veiligheidsrisico gesproken kunnen worden, menen de vrienden. Van een noodzaak om de betreffende bomen binnen enkele dagen te kappen is volgens hen totaal geen sprake.

De mail waarmee de gemeente de vrienden op de hoogte stelde was ondertekend door een boomtechnisch adviseur van de gemeente en ging niet vergezeld van een bestuurlijk besluit. Er stond ook in vermeld dat een kapvergunning niet nodig zou zijn omdat het gebied valt onder de Boswet. Volgens de vrienden klopt die redenering niet omdat de Boswet voorschrijft dat ingrepen minimaal een maand te voren het ministerie van Landbouw moeten zijn gemeld. Of een dergelijke melding is gedaan, stond niet in de gemeentelijke mail.

De Vrienden van Amelisweerd zitten overigens al geruime tijd te wachten op een definitieve toekomstvisie van het college van B&W over Amelisweerd. Die zou helderheid moeten verschaffen over het te voeren bomenbeleid.