Nieuws

Bonhof herbenoemd tot collegevoorzitter

Geri Bonhof is opnieuw voor een periode van vier jaar benoemd tot voorzitter van het college van bestuur. Dit heeft de raad van toezicht van de HU dinsdag 29 maart besloten.

Het wordt haar derde periode als collegevoorzitter. Haar huidige termijn loopt af op 31 augustus. De raad van toezicht is ‘zeer tevreden’ over de samenstelling van het college en de wijze waarop dit functioneert. ‘In het bijzonder de manier waarop Geri Bonhof leiding geeft aan het college en de HU extern representeert. De raad van toezicht is van mening dat Geri door overtuigend en transparant besturen, verdere richting geeft aan de ontwikkeling en de ambities van de HU’, zo staat in een verklaring van de hogeschool.

René Versteegh, voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (CMR), stelt dat Bonhof een grote rol speelt bij de ontwikkeling van de HU naar een moderne kennisorganisatie. ‘Als voorzitter opereert ze transparant. Ze staat altijd open voor het gesprek met studenten en medewerkers over het beleid en houdt rekening met hun inbreng. Voor de komende periode zal het extra belangrijk worden om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en dit ook aan de buitenwereld te laten zien.’

Bonhof is sinds 2003 collegevoorzitter van de HU. Daarvoor had zij zitting in het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en was zij lid van de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van het ministerie van OC&W. Zij is momenteel tevens vice-voorzitter van de HBO-raad.