Nieuws

Brief met klachten over discriminatie door docenten wekt verbazing

Foto: Kees Rutten

In een brief beschuldigen anonieme studenten hun docenten van de HU van ‘structurele discriminatie’. De klachten van de studenten zijn geadresseerd aan docenten van de niet bestaande ‘Faculteit Recht’. Docenten, studenten en de directeur bij het Instituut voor Recht herkennen zich niet in de veronderstelde discriminatie.

De groep ‘bezorgde studenten’ uiten hun ongenoegen over de discriminatie die zij de laatste jaren hebben ondervonden, schrijven zij. Zij zijn studenten met ‘een andere etnische achtergrond’. De klacht strekt zich uit van het eerste tot en met het vierde jaar en in de verschillende opleidingen, stellen zij. Het heeft hun ‘academische en persoonlijke ontwikkeling erg beïnvloed’. De briefschrijvers spreken van een ‘intimiderende en vijandige leeromgeving’.

Zij schrijven dat hun werk niet goed is nagekeken en ‘ten onrechte als inferieur’ is beoordeeld, ‘terwijl vergelijkbaar of zelfs minder inhoudelijk werk van witte studenten positief werd geëvalueerd’. De schrijvers zien een ‘patroon van vooringenomenheid’ en hebben hun vertrouwen in het onderwijzend personeel verloren. Pogingen om deze problemen intern aan te kaarten zijn niet serieus genomen, stellen zij.

De studenten dringen aan op een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de klachten over discriminatie. Ook willen zij invoering van extern en onafhankelijk toezicht bij de beoordeling van hun werk. Zij kiezen ervoor hun klachten anoniem te uiten vanwege de gevoeligheid en ‘mogelijke repercussies’. Zij geven aan dat verdere correspondentie via het e-mailadres vanwaar de brief is gestuurd niet mogelijk is.

Kritiek breed verspreid

Omdat er geen adequate reacties kwamen op hun klachten hebben zij besloten de kritiek breed te verspreiden. Binnen de HU is de brief gestuurd naar diverse instanties, zoals directeuren, vertrouwenspersonen, medezeggenschapsraad tot en met het college van bestuur. Ook is de brief verzonden naar lokale en landelijke media. Voor zover bekend hebben alleen RTV Utrecht en GeenStijl er afgelopen vrijdag een artikel over geschreven. De brief werd donderdagavond besproken in de Utrechtse gemeenteraad.

Opvallend is dat de brief expliciet is gericht aan de HU, terwijl de studenten herhaaldelijk schrijven over de ‘Faculteit Recht’. De toenmalige Faculteit Recht en Maatschappij van de hogeschool is in 2017 opgeheven (net als de andere faculteiten). Daarna ging het Instituut voor Recht verder met onder meer de bacheloropleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Brief veroorzaakt ongeloof

Uit een rondgang onder tientallen studenten en medewerkers die Trajectum sprak, blijkt dat de brandbrief vooral verbazing heeft veroorzaakt. Tweedejaars student SJD Tarik uit zijn ongeloof over de beschuldigingen. ‘Docenten zijn heel neutraal en relaxed, ik heb dit nog nooit meegemaakt of gehoord op de HU’.

Ook docent bij HBO Rechten Tina van der Linden herkent zich niet in de aantijgingen. ‘Je gaat zoiets bij jezelf na, nee dat heb ik niet gedaan. Voor mij komt het uit het niets, ik herken dit totaal niet. Het is zorgelijk als er wel sprake zou zijn van discriminatie. De anonimiteit van de beschuldigingen maakt het moeilijk om dit probleem aan te pakken.’

‘Veel impact op docenten’

Tamara Madern, directeur van het Instituut voor Recht, is geschrokken van de brief. ‘Die heeft ook veel impact op docenten’, vertelt zij. De directeur heeft teruggeschreven naar het mailadres waarvan de brief is verstuurd maar ze heeft nog geen reactie teruggekregen. ‘We hopen dat ze contact opnemen.’ Studenten kunnen contact opnemen, rechtstreeks of via bestaande klachtenprocedures.

De directeur en de docenten willen graag in gesprek met de studenten. Ze herkent de beschuldigingen aan het adres van de docenten niet. ‘Ik heb geen aanwijzingen dat dit bij ons instituut speelt’, zegt ze. Maar aan de andere kant willen de klachten wel serieus nemen. ‘We willen de brief niet negeren’, zegt Madern.

‘We nemen de anonieme brief serieus’, zegt ook HU-woordvoerder Seger Pijnenburg. ‘We herkennen niet wat in deze anonieme brief wordt gesteld. We zoeken contact met de afzender en verwijzen daarbij ook door naar de externe Ombudsman van Hogeschool Utrecht, mocht er behoefte zijn aan een dergelijk contact.’