Nieuws

Business Management en Bedrijfskunde MER fuseren tot Bedrijfskunde

Economiestudenten/foto: Femke van den Heuvel

De opleidingen Business Management en Bedrijfskunde MER gaan komend jaar verder onder de noemer Bedrijfskunde. De praktijk krijgt een belangrijke rol in het nieuwe curriculum.

De fusie tot één opleiding is een gevolg van een landelijke herschikking in het economisch domein. ‘Het keuzepalet voor studenten was veel te ruim en er zat veel overlap tussen de opleidingen’, vertelt opleidingsmanager Tessa Ackers.

Huidige studenten Business Management en Bedrijfskunde MER kunnen de opleiding nog gewoon afmaken. Ook aan de locaties verandert er niets: de voltijd Bedrijfskunde zetelt zowel in Utrecht en Amersfoort en de deeltijd in Utrecht.

Gezamenlijke propedeuse
Wel start er komend jaar een gezamenlijke propedeuse voor alle opleidingen van het Institute for Business Administration: naast Bedrijfskunde zijn dat Logistics Management (voorheen Logistiek en Economie) en Facility Management. ‘Die legt een brede bedrijfskundige basis en kent accenten voor de specifieke opleidingen’, vertelt Ackers.

Er komt een nieuw curriculum waarbij ‘oude’ elementen deels terugkomen. De inhoud is aangepast aan de huidige vraag van het bedrijfsleven: minder nadruk op kennis en meer op vaardigheden als onderzoekend vermogen, reflectie op jezelf en persoonlijk leiderschap. Ook het toepassen van moderne digitale technieken, zoals big data, blockchain en robotisering, krijgt een belangrijk plaats. Ackers: ‘Vroeger stapte iedereen naar de bank voor een lening maar tegenwoordig wordt crowdfunding vaak ingezet. Wij vinden dat we onze studenten hierin moeten scholen.’

Werkend leren
Ook de opbouw van het curriculum is anders. Niet meer vijf blokken van tien weken per jaar maar twee semesters die zijn opgebouwd rond een thema, zoals procesoptimalisatie en business leader. ‘Studenten kregen veel lossen cursussen aangeboden waarbij de onderlinge verbanden door studenten moeilijk te leggen waren’, zegt de opleidingsmanager. ‘Door de stof meer geïntegreerd aan te bieden en teams van de twee opleidingen meer samen te laten werken, hopen wij meer expliciete verbinding in de opleiding aan te brengen.’

Vakken als recht en economie staan nog steeds op het programma maar zijn geen geïsoleerde elementen: de opgedane kennis gebruiken studenten in de thema’s. Ook de contacten met de praktijk worden uitgebreid. Het concept ‘werkend leren’ van Business Management is in de nieuwe opleiding Bedrijfskunde in een aantal onderwijseenheden overgenomen: de student gaat twee dagen naar school is en leert en werkt drie dagen per week in een bedrijf.