Nieuws

Bussemaker: ‘Maak examencommissies nog sterker’

Examencommissies in het hoger onderwijs doen hun werk beter dan voorheen, oordelen minister Bussemaker en de Onderwijsinspectie. Maar vooral bij de universiteiten valt er nog aardig wat te verbeteren.
 
Examencommissies garanderen het eindniveau van opleidingen. Ze bewaken de kwaliteit van examens en tentamens, verlenen vrijstellingen, treden op bij fraude en behandelen klachten van studenten. Het is van groot belang dat ze een onafhankelijke positie hebben en daar ontbrak het nogal eens aan, constateerde de inspectie in 2008.
 
Toenmalig minister Plasterk van OCW noemde het werk van de examencommissies 'cruciaal voor het vertrouwen in het hogeronderwijsdiploma'. Hij eiste dat ze 'zichtbaarder onafhankelijk'  zouden worden en ook externe leden zouden toelaten.
 
Versterkt
Vooral het hbo heeft daar gehoor aan gegeven, blijkt uit nieuw 
onderzoek van de Onderwijsinspectie. Na de geruchtmakende affaire bij de Inholland-opleiding die trage studenten een handje hielp met afstuderen, was er de hogescholen veel aan gelegen om de waarde van het hbo-diploma te garanderen.
 
Dus komt het nu veel minder voor dat managers met financiële verantwoordelijkheid lid zijn van examencommissies. De commissies hebben zichzelf duidelijk versterkt en houden de kwaliteit van het tentamens en examens beter in de gaten.
 
Minder uren
Minister Bussemaker is daar blij mee, maar er is nog werk aan de winkel. Ze vindt het zorgelijk dat een beperkt aantal examencommissies niet alle wettelijke bepalingen naleeft. Als voorbeeld noemt ze commissies die geen enkel docent-lid hebben.
 
Ook maakt ze zich zorgen over het gebrek aan tijd waarover een derde van de examencommissies klaagt. Ze hebben nog minder uren dan in 2008, maar dat zou komen doordat ze hun taken grondiger uitvoeren.
 
Minister Bussemaker spoort universiteiten en hogescholen aan om de examencommissies verder te versterken. Hun belang zal in haar ogen verder toenemen naarmate het hoger onderwijs in de toekomst flexibeler wordt. Het wordt dan moeilijker om de waarde van het diploma vast te stellen.