Nieuws

Bussemaker: Twee ton voor sabbatical is ‘fors bedrag’

Ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt een salaris van twee ton tijdens een sabbatical ‘een fors bedrag’. Ze beantwoordde vragen van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over het salaris van Paul van der Heijden, rector van de Universiteit Leiden.

Begin november werd bekend dat de bestuursvoorzitter en rector magnificus zijn salaris á twee ton per jaar krijgt doorbetaald als hij in februari een sabbatical van veertien maanden neemt. Na terugkeer gaat Van der Heijden met vervroegd pensioen en kan hij als onbetaald hoogleraar aan de slag.

Kamerlid Jasper van Dijk vroeg de minister om opheldering over dergelijke ‘exorbitante sabbatical regelingen’. Bussemaker laat weten meer informatie nodig te hebben om een uitspraak te doen maar schrijft ook: ‘Overigens ben ik van mening dat twee ton uit publieke middelen een fors bedrag is.’ In het licht van de bezuinigingen die de komende tijd op het onderwijs afkomen, kan ze zich voorstellen dat de regeling vragen oproept. Als blijkt dat Van der Heijden meer salaris krijgt dan wettelijk is toegestaan, zal Bussemaker het teveel betaalde geld terugvorderen van de universiteit. Dat kan wanneer topbestuurders in de publieke sector meer dan 225.448 euro per jaar verdienen. Het huidige kabinet wil de maximumvergoeding in het hoger onderwijs verlagen naar 172 duizend euro; het bedrag dat een minister verdient. 

Overigens heeft Van der Heijden naar aanleiding van de commotie twee weken geleden al besloten af te zien van zijn bestuurderstoelage. Daarmee bedraagt zijn salaris tijdens de sabbatical zo’n 110 duizend euro per jaar.