Nieuws

Buurtbewoners naar rechter om komst spaceboxen

Bewoners stappen naar de rechter om de komst van de kleurige Spaceboxen naar de Archimedeslaan tegen te houden. Tegen de wil in van buurtbewoners besloot de gemeenteraad, na een lange zoektocht, op 16 mei dat de geruchtmakende spaceboxen van De Uithof hiernaartoe verplaatst zouden worden. Tientallen bewoners tekenden hier bezwaar tegen aan. Onsuccesvol blijkt nu, alle bezwaren zijn door de gemeente nietig verklaard. 

De gemeente Utrecht heeft een omgevingsvergunning verleend voor de komst van de prefab spaceboxen met een tijdelijkheid van 9 jaar. Ook mogen er 22 bomen gekapt worden zodat er plaats gemaakt wordt voor de woningen. De inwerkingtreding van de vergunning is over twee weken en dan kan er direct begonnen worden met de kap en het plaatsen van de woningen.
 
De vergunning is verleend omdat alle bezwaren van bewoners niet gegrond zouden zijn: 'Er is door 90 mensen bezwaar gemaakt tegen de komst van de spaceboxen', vertelt buurtbewoonster Wiersma. 'Maar alle mensen hebben dezelfde brief gekregen met hetzelfde nieuws. De volgende stap is de rechter. Als wij niet naar de rechter zouden stappen zouden de werkzaamheden binnen twee weken kunnen beginnen. Ook denk ik dat we een goede kans maken bij de rechter. Er zijn procesfouten gemaakt, beslissingen zijn te snel genomen en zonder goede overleg. Tevens is er ook niet naar onze inhoudelijke argumenten geluisterd.'
 
Wiersma is niet tegen de komst van 234 studenten naar de wijk: 'Het is de manier hoe het proces loopt. Er wordt niet geluisterd naar ons. De plannen  voor de spaceboxen zijn zonder overleg gemaakt. En deze plannen zijn zeer onvoordelig voor onze kinderrijke wijk. Er wonen duizenden studenten in een straal van 800 meter om onze wijk. De studenten zelf zijn het probleem niet. Maar deze locatie gaat problemen opleveren. Geluids- en parkeeroverlast zijn onze grootste zorgen.'
 
De verhuizing van de spaceboxen is ondertussen een langlopend proces. De ruim tweehonderd spaceboxen stonden op De Uithof, maar moesten plaats maken voor een studentencomplex. In augustus zijn de woningen gedeeltelijk weggetakeld en tijdelijk opgeslagen op een voormalig KPN-terrein. In eerste instantie had wethouder Isabella een veldje aan de Van Lieflandlaan op het oog. Na verzet van omwonenden daar werd die locatie geschrapt.