‘Aantal zij-instromers pabo neemt flink toe’

12 uur geleden

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun beroep te verruilen voor een baan als juf of meester. Uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs blijkt dat het aantal zij-instromers voor de pabo meer dan verdubbeld is, schrijft de NOS. Dit jaar zouden al ruim duizend mensen zich voor de onderwijsopleiding hebben aangemeld. Toch zeggen scholen dat dit grote aantal zij-instromers het lerarentekort niet zal oplossen.


Persoonlijke playlist voor jonge mensen met dementie

1 maand geleden

Doe Maar, de Rolling Stones of Radiohead. Studenten Verpleegkunde stelden voor twintig bewoners van verpleeghuis De Prinsenhof een playlist samen, meldt HU Ontwikkelt. Het gaat om een groep jonge mensen van tussen de 20 en 40 jaar met dementie. De persoonlijke lijst is via een MP3-speler met koptelefoon te beluisteren. De bewoners worden hier blij van en het helpt om onrust en agressie te voorkomen, zegt Anne Wiersma, een van de studenten Verpleegkunde.


Korting op pensioenen dreigt

1 maand geleden

De pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn waarschuwen dat de pensioenen mogelijk in 2020 in plaats van 2021 omlaag moeten, schrijft fd.nl. Werknemers van de HU zijn aangesloten bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. De vakbonden eisen dat de kortingen worden opgeschort of pleiten voor koopkrachtreparatie. De aankondiging volgt op de daling van de rente in de afgelopen tijd. Daardoor dreigen afspraken in het pensioenakkoord van afgelopen  juni niet nagekomen te worden.


Subsidie Nuffic gekort

1 maand geleden

Het ministerie van OCW wil de subsidie voor Nuffic vanaf 2021 verlagen. De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs moet daardoor stoppen met sommige activiteiten. Belangrijk onderdeel is dat de subsidie voor de Neso’s (de buitenlandse kantoren) wordt afgebouwd. Ook de activiteiten van de Nuffic voor het primair en voortgezet onderwijs staan ter discussie. De Nuffic betreurt de ingreep en gaat er met het ministerie en partners over in gesprek.


Eva Reuling directeur van het Institute for Business Administration

1 maand geleden

Eva Reuling treedt per 1 augustus definitief aan als directeur van het Institute for Business Administration (IBA). Zij fungeerde al sinds november 2017 als interim. Reuling blijft tevens directeur van het Instituut voor Arbeid en Organisatie, een functie die zij sinds 2015 vervult. ‘Eva is een ervaren en betrokken directeur met een warme persoonlijkheid, die altijd oog heeft voor studenten, medewerkers en de hogeschool’, zegt collegelid Anton Franken op Sharepoint.  


‘Hier wordt goed onderwijs gegeven’

1 maand geleden

Met de uitreiking van een certificaat aan twee studenten, twee docenten en collegevoorzitter Jan Bogerd, vierde de HU het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg Onderwijs (ITK).

Anne Flierman, voorzitter van accreditatieorganisatie NVAO, overhandigde het document woensdag 10 juli in een theaterzaal aan de Padualaan 99. ‘Hier wordt goed onderwijs gegeven’, concludeerde Flierman. Dankzij de toekenning van de instellingstoets zijn er slechts beperkte accreditaties (keuringen) van opleidingen nodig.


Student & Starter wil dat ‘spookstudenten’ zich inschrijven bij de gemeente

1 maand geleden

Utrecht moet studenten stimuleren om zich in te schrijven bij in de gemeente, waar ze wonen. De stad loopt miljoenen euro’s van het rijk mis door het bestaan van naar schatting 2.500 tot 3.000 ‘spookstudenten’. Degenen die nog in hun vorige gemeente staan geregistreerd kunnen geen paspoort aanvragen in Utrecht en hier niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen uitwonende studenten nog een basisbeurs kregen, was inschrijving verplicht, maar sinds de invoering van het leenstelsel is die stimulans verdwenen. Fractievoorzitter Tim Homan wil donderdag een motie indienen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.   


Studievertraging? Gemeenschapsvorming helpt

1 maand geleden

Drie medewerkers van de Haagse Hogeschool ontwikkelden een succesvol programma voor studenten met studievertraging. Dat begon met 150 studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, die alleen nog hun bachelorscriptie moesten schrijven. Zij kregen een programma met een wekelijks hoorcollege over schrijf- en onderzoeksvaardigheden en deelname aan tutorgroepen, geleid door docenten en alumni van de opleiding. Daarnaast was er een digitale community. 69 procent van de studenten studeerde af. Disciplinering en gemeenschapsvorming bleken de sleutel tot succes.


Testritten Uithoflijn mogen weer doorgaan

1 maand geleden

De testritten van de tram naar De Uithof waren begin deze week stilgelegd op advies van de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT), meldt onder meer RTV Utrecht. Een aantal kruisingen op de nieuwe trambaan waren niet veilig. Maar volgens de provincie Utrecht zijn inmiddels maatregelen genomen, zoals bij de waarschuwingsinstallaties aan de Heidelberglaan. De testritten kunnen weer verdergaan.


Experimenten met participatie leiden tot checklist

1 maand geleden

Als je betrokken medewerkers en studenten wil krijgen, moeten ze vooral kunnen participeren in de organisatie. Maar hoe dan? Op die vraag probeerde de werkgroep Experimenten Participatie aan de HU een antwoord te geven. Een van de conclusies: directe participatie gaat vaak niet verder dan het niveau van adviseren, en dat vinden medewerkers en studenten prima. Daarnaast kwam de werkgroep met een checklist plus een verslag van een aantal participatie-experimenten in hun rapport.


Student met beperking kan straks 300 euro toelage krijgen, ook in Utrecht

1 maand geleden

Studenten die als gevolg van hun handicap niet kunnen bijverdienen, krijgen recht op 300 euro studietoeslag per maand. Dat meldt De Volkskrant. Nu verschilt de hoogte van de toeslag per gemeente. Zo ligt het bedrag in Utrecht sinds begin dit jaar op maximaal 200 euro per maand, daarvoor was het zelfs hooguit 100 euro.

‘Het mag voor de hoogte van je studietoeslag niet langer meer uitmaken in welke gemeente je woont’, meent staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Uiterlijk in 2021 moet de regeling zijn doorgevoerd, maar ze hoopt dat gemeentes er eerder mee aan de slag gaan.


HU-student Floor Brands voorzitter van de NJR

1 maand geleden

Floor Brands, student Journalistiek aan de HU, is per 1 juli aangetreden als voorzitter van de Nationale Jeugdraad. De NJR is een koepel van organisaties die participatie van jongeren stimuleert en overheden adviseert. Zij is ook lid van de instituutsraad bij het Instituut voor Media en verzorgt met anderen de Instagram-posts van de HU. Vanwege het voorzitterschap zet zij haar studie op een laag pitje.