Kort

CBS: Forse daling aantal masterstudenten sinds invoering leenstelsel

Sinds de invoering van het leenstelsel hebben veel minder studenten voor een masteropleiding gekozen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vóór de invoering van het leenstelsel was het 85 procent van de studenten, inmiddels is dat percentage gedaald naar 70 procent. Van deze masterstudenten waren degenen uit de minst welvarende milieus het succesvolst.

In een reactie laten de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United weten zich grote zorgen te maken. LSVb-voorzitter Lyle Muns: ‘Wij wisten al langer dat het leenstelsel een forse wissel trekt op de keuzes die studenten maken tijdens hun studie. Nu zien we ook dat studenten het doen van een master vermijden om een studieschuld te voorkomen.’

Deze week staan er door het hele land weer acties op de agenda om studenten op te roepen deel te namen aan de nationale studentenstaking op 3 juni.