Kort

CDA komt ook met voorstel voor invoering basisbeurs

In het verkiezingsprogramma van het CDA doet de partij een voorstel om de basisbeurs opnieuw in te voeren. Dat sluit aan bij de plannen van PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. Maar het CDA is altijd al tegenstander geweest van het huidige leenstelsel.

In hun voorstel bedraagt die beurs voor uitwonende studenten maximaal 600 euro als ouders niet meer dan 40.000 euro verdienen. De minimale beurs voor uitwonende studenten ligt op 300 euro. Voor thuiswonenden is het minimumbedrag 150 euro, oplopend tot 450 euro voor lagere en middeninkomens. Rode draad in de plannen van de diverse partijen is dat lenen mogelijk blijft, maar dat een tegemoetkoming door de overheid terugkeert.