Kort

ChristenUnie: Geef fietsers in Utrecht meer ruimte

Verschillende steden hebben maatregelen getroffen zodat fietsers en voetgangers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Onder meer Den Haag en Amsterdam pasten bijvoorbeeld de verkeerslichten aan, zodat voetgangers en fietsers vaker en langer groen licht hebben. Tot ergernis van de ChristenUnie loopt Utrecht hierin achter. Raadslid Jan Wijmenga ziet het drukker worden in de binnenstad, terwijl er geen extra maatregelen getroffen worden. In het AD stelt hij voor om fietsers tijdelijk op de busbaan te laten rijden.

De gemeente Utrecht stelt dat er al maatregelen genomen worden, zoals het inzetten van verkeersregelaars en controleert de kruispunten. ‘We houden de actuele situatie in de gaten en spelen daar op in.’