Nieuws

Coalitieakkoord: basisbeurs voor alle studenten, soepeler BSA

Foto: Kees Rutten
De OV-kaart blijft ongemoeid / foto: Kees Rutten

‘Sterker hoger- en wetenschappelijk onderwijs’: zo heet de paragraaf over het hoger onderwijs in het woensdag 15 december gepresenteerde coalitieakkoord. Het regeringsplan van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bevat een aantal nieuwe voornemens, naast de al bekende maatregelen. Over studiebeurs, bindend studieadvies en compensatie voor lenende studenten.

Enkele highlights op een rij:

  • Alle studenten krijgen in studiejaar 2023/2024 een basisbeurs. Daarbij komt een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. De ov-studentenkaart, de huidige leenvoorwaarden en de investeringen vanuit het studievoorschot (de zogenaamde kwaliteitsgelden) blijven hetzelfde.
  • Studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen maar moesten lenen, worden gecompenseerd. Zij kunnen kiezen tussen korting op de studieschuld of een studievoucher. Hier is één miljard euro extra voor uitgetrokken.
  • Er komt een soepeler bindend studieadvies dat lijkt op het uitgestelde BSA in coronatijd. Studenten die in het eerste jaar niet het verplicht aantal studiepunten halen, kunnen dit in het tweede jaar alsnog doen. Wel kan de instelling bij een ‘evident onvoldoende studievoortgang’ aan het eind van het eerste jaar een negatief bindend studieadvies afgeven.
  • Voor het ‘vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling’ komt een fonds met vijf miljard euro voor de komende tien jaar.
  • De ‘perverse prikkel’ om de bekostiging van de hogescholen en universiteiten af te laten hangen van de hoogte van de instroom van studenten komt ten einde. Hiervoor in de plaats komt een hogere vaste voet en betere balans tussen de eerste geldstroom (rijksbijdrage) en tweede geldstroom (subsidies door onderzoeksfinancier NWO). ‘Zo is er meer ruimte om de werkdruk aan te pakken, vaste contracten te bieden en een evenwichtig aanbod in krimpregio’s te behouden’, staat in het akkoord.