Kort

College en Hogeschoolraad botsen over nieuwe regel

College van bestuur en Hogeschoolraad (HSR) botsen over een regel die in het nieuwe reglement Medezeggenschap staat. Het college stelt voor dat studenten en medewerkers over twee jaar niet in meerdere raden zitting kunnen hebben.

‘Het passief kiesrecht wordt hierdoor beperkt. Daar zijn wij erg van geschrokken’, zei HSR-voorzitter Annette Wind in de vergadering van woensdag. Tot op heden mogen mensen zich tegelijkertijd verkiesbaar stellen voor bijvoorbeeld de HSR, instituutsraad en opleidingscommissie.

Collegevoorzitter Jan Bogerd benadrukte dat het college het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk studenten en medewerkers participeren in de medezeggenschap. Maar het stapelen van functies in de raden en commissies leidt ertoe dat een ‘beperkt aantal mensen zich hiermee bezighoudt’.

Het onderwerp komt terug op de agenda.