Nieuws

Zetels ‘stapelen’ moet kunnen, meent de hogeschoolraad

Foto: iStock

Het college van bestuur wil af van de situatie dat medewerkers en studenten een zetel bezetten in meerdere medezeggenschapsraden. De Hogeschoolraad (HSR) wil deze mogelijkheid juist behouden. Ondanks een compromis van het college blijven beide partijen tegenover elkaar staan.

Dat bleek tijdens een vergadering woensdag van de HSR met het college van bestuur.

De nieuwe regel dat studenten en medewerkers zich nog maar voor één medezeggenschapsraad kandidaat mogen stellen, dook op in het nieuwe Reglement Medezeggenschap. Die is door het college ter goedkeuring naar de HSR gestuurd. Tot op heden mogen studenten en personeel tegelijkertijd zitting hebben in bijvoorbeeld instituutsraad, opleidingscommissie en HSR.

Twee weken geleden keerden veel HSR-leden zich tegen het voorstel. ‘Het passief kiesrecht wordt hierdoor beperkt. Daar zijn wij erg van geschrokken’, zei HSR-voorzitter Annette Wind. Het college wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren in de medezeggenschap. Met een verbod op het stapelen van lidmaatschappen wil het college tegengaan dat een ‘beperkt aantal mensen’ zich hiermee bezighoudt.

Hardheidsclausule

De kritiek vanuit de HSR leidde tot de indiening van een ‘hardheidsclausule’ door het college. Iedereen mag zich voor meerdere raden verkiesbaar stellen. Als de kandidaat dan in twee of meer gremia wordt gekozen, moet hij of zij een keuze maken. Een kandidaat kan wél in meerder raden zitting nemen als het aantal zetels in een van de betreffende raden leeg zou blijven.

Ondanks het ingediende compromis bleven de raadsleden argumenten aanvoeren waarom deze beperking van het stapelen een slecht idee is. Niet eerlijk naar de kiezers, meende de een. Want die stemmen straks op iemand die vervolgens toch niet mag meedoen in een van de twee gekozen raden. Bovendien kan de kennis en ervaring uit een opleidingscommissie goed te gebruiken zijn in de instituutsraad, meende een ander.

Meerdere studentraadsleden suggereerden dat studenten maar een beperkt aantal jaren op de hogeschool rondlopen en met dubbellidmaatschappen ervaring kunnen opdoen in zowel de opleidingscommissie, instituutsraad als de Hogeschoolraad. Daar komt nog bij dat er zich nu al te weinig kandidaten aandienen. Daardoor lukt het niet om bij alle instituutsraden en opleidingscommissies ook alle zetels te bezetten, luidde een volgend argument tegen de maatregel.

Forum voor Democratie

Tijdens de discussie kwam collegevoorzitter Jan Bogerd met het voorbeeld waarbij een lid van Forum voor Democratie in meerdere gremia zitting heeft. Hij doelde op Gideon van Meijeren, die lid is van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraad. Die vergelijking leidde weer tot ontzetting bij sommige raadsleden. Bogerd bleef bij het standpunt dat hij een maximaal aantal zetels beschikbaar wil hebben voor kandidaten. ‘Dat doe je niet door te stapelen. Dan creëer je minder plekken’, zei hij.

Terwijl in de praktijk slechts een ‘handjevol mensen’ meerdere zetels bezetten, meldde studentlid Idris in ’t Hof. ‘Het lost een probleem op wat geen probleem is. Daarom is het een overbodige maatregel.’

‘Wordt vervolgd’, besloot Reen Pauwels, interim technisch voorzitter van de HSR-vergadering met het college.