Nieuws

College: al het ondersteunend personeel bij HU Diensten

Het college van bestuur wil op korte termijn al het ondersteunend en beheers personeel (OBP) onderbrengen bij de HU Diensten. Dit betekent dat – net als bij een eerste ronde – naar schatting enkele honderden OBP’ers een andere leidinggevende krijgen. Zij blijven op de faculteiten werken.

Dat maakte het college woensdag 14 mei bekend in een bericht op Sharepoint (inloggen nodig). De versnelling van deze zogenoemde ontvlechting moet nog worden goedgekeurd door de Hogeschoolraad. Die buigt zich woensdag 11 juni over de plannen. Met ingang van 1 februari van dit jaar werden zo’n 350 leden van het ondersteunend personeel al organisatorisch ondergebracht van faculteiten naar de diensten.

Uitzonderingen
Het college maakt een aantal uitzonderingen. Faculteitsdirecties, sommige secretaresses, onderwijsassistenten en een aantal aan het onderwijs verbonden functies blijven opereren onder de vlag van de faculteiten. Degenen die organisatorisch verhuizen, worden na een definitief besluit persoonlijk geïnformeerd. Ook krijgen anderen meer tekst en uitleg.

In de periode van 2013 tot en met 2016 wordt een reductie van twintig procent op het totale budget van het OBP doorgevoerd. Collegelid Anton Franken signaleerde tijdens de presentatie van de jaarcijfers onlangs, dat de bezuiniging niet voldoende van de grond is gekomen. Het college in het bericht op Sharepoint: ‘Door versnelling van de ontvlechting gaan wij er vanuit dat deze, voor de HU zeer belangrijke, doelstelling wel wordt gerealiseerd.’

Bezuinigingen
Door deze operatie moet er een duidelijkere scheiding ontstaan tussen de primaire taken (onderwijs en onderzoek) en de ondersteuning vanuit het OBP. Daarbij leidt harmonisatie en bezuinigingen bij de ondersteuning tot minder kosten, waardoor er meer geld naar het onderwijs vloeit. De HU telt, in vergelijking met andere hogescholen, veel OBP’ers en wil de verhouding met het onderwijzend personeel recht trekken.