Nieuws

College van bestuur: faculteiten opheffen

Het college van bestuur van de HU wil de faculteiten ‘in de huidige vorm opheffen’. De instituten worden de leidende organisatorische eenheden binnen de hogeschool.
 
Dat meldt het college vandaag in een bericht op Sharepoint (inloggen). De veranderingen moeten met de ‘grootst mogelijke zorgvuldigheid’ gebeuren. De komende periode worden de plannen besproken met personeel en studenten, te beginnen met de directies van faculteiten en instituten en lectoren, directeuren van HU Diensten en leden van de Hogeschoolraad.
 
Dwarsverbanden
Na de innovaties in het onderwijs, de realisatie van de herhuisvesting en herstructurering van de diensten is het tijd om door te pakken met de aanpassing van de organisatie, aldus collegevoorzitter Jan Bogerd in het bericht. Achtergrond van deze grote stap is dat de dwarsverbanden bij onderwijs en onderzoek en zaken als communicatieve vaardigheden en onderzoekend vermogen steeds belangrijker worden. ‘Deze zijn onvoldoende in te bedden in de verticale structuur van de faculteiten’, motiveert het college. 
 
De veranderingen bevinden zich in een ‘puur verkennende fase’ en de inrichting van de hogeschool met de bestaande zes faculteiten blijft tijdens die periode behouden, benadrukt het college. Eind 2015 moet er een ‘consistent verhaal’ liggen. De aanpassingen zullen ‘gedifferentieerd en gefaseerd’ plaatsvinden. ‘Het wordt een gezamenlijke zoektocht naar de gewenste, meest effectieve organisatie-indeling. Flexibiliteit is hierbij geboden: ook de samenstelling van de huidige instituten en teams zijn daarbij niet in beton gegoten', schrijft het college in een begeleidende brief.    
 
Prangende vragen
Het college van bestuur organiseert de komende periode studiedagen over de plannen. Daarnaast zal een blog van het college hierover berichten en komt er binnenkort een document waarbij prangende vragen worden beantwoord.