Nieuws

College vraagt lijmpoging bij conflict over begroting

Het college van bestuur zal aan de raad van toezicht vragen te onderzoeken of er een ‘minnelijke schikking’ mogelijk is bij het conflict over de begroting. De hogeschoolraad (HSR) keurde woensdag 4 maart voor de derde keer de HU-begroting 2015 af.

De raad van toezicht bestaat uit zeven personen en waakt over het functioneren van het college en het reilen en zeilen aan de hogeschool. Voorzitter is Paul de Krom, bestuursvoorzitter van TNO en voormalig staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid voor de VVD. Een van de leden is voorgedragen door de HSR: Ingrid Thijssen, lid van de raad van bestuur bij energienetwerkbedrijf Alliander. De raad van toezicht heeft overigens de begroting in een eerder stadium goedgekeurd.

Bindende uitspraak
Het college nam vorige week ‘met teleurstelling’ kennis van het besluit van de HSR, zo werd gemeld in een bericht (inloggen) op Sharepoint. Als de bemiddelingspoging van de raad van toezicht op niets uitloopt, start het college een procedure bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs. Die commissie doet dan een bindende uitspraak.

De HSR stemde tot drie keer toe tegen de begroting omdat de raad kritiek heeft op de manier van bezuinigingen bij de HU Diensten. Er ligt geen plan aan ten grondslag hoewel dat eerder wel zou zijn toegezegd. Tevens is er onvrede onder het personeel vanwege de gang van zaken. Ook zou de HSR te weinig betrokken zijn bij onderwijsinnovatie.

Handreikingen
Tijdens de afgelopen onderhandelingen heeft het college een aantal handreikingen gedaan. Zo komt er op korte termijn een harmonisatieplan voor de diensten en krijgt de raad een aantal beleidsplannen op het gebied van onderwijsinnovatie voorgelegd. Ook gaat het college een onderzoek doen naar de onrust onder de medewerkers. Die toezeggingen waren voor de raad niet voldoende om in te kunnen stemmen.

In een kritisch artikel (pdf) in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond, dat eind vorige week verscheen, trekken onder meer vakbondsbestuurders en leden van de Personeelsraad van de HU van leer tegen de manier waarop de bezuinigingen worden doorgevoerd. ‘Angst en onzekerheid bij Hogeschool Utrecht’, luidt de kop. Daarboven: ‘Pakkenmannen uit bankwereld reorganiseren met harde hand', verwijzend naar medewerkers die worden aangesteld om de harmonisatie en bezuinigingen door te voeren.

Bedrijfsvoering
Het college neemt in een
verklaring (inloggen) ‘afstand’ van het artikel, stelt de onrust onder medewerkers ‘zeer serieus’ te nemen en verwijst naar het onderzoek dat gaat komen. ‘Het college begrijpt heel goed dat de transitie van de HU en de daarbij behorende veranderingen leiden tot onzekerheid bij een deel va de medewerkers.’ Ondertussen gaat de ‘operationele bedrijfsvoering’, zoals het onderwijs en betalen van salarissen, gewoon door.

Om meer geld over te houden voor het onderwijs en onderzoek bezuinigt de hogeschool op ondersteunend personeel. Van 2013 tot en met 2016 zal twintig procent op het totale budget gekort worden. Ook worden door een harmonisatie van de diensten de bedrijfsprocessen gestroomlijnd, waardoor er efficiënter gewerkt wordt. Deze operatie vindt plaats via natuurlijk verloop, gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde.

Lees ook het interview met rayonbestuurder Jan Dijkstra van de Algemene Onderwijsbond in Trajectum nummer 7 die dinsdag 10 maart verschijnt.