Nieuws

Hogeschoolraad: Besteed dat miljoenenoverschot aan meer docenten

Foto: Kees Rutten

Wat te doen met het miljoenenoverschot van de HU? De Hogeschoolraad (HSR) stelt voor tien jaar lang 4 miljoen euro extra aan de instituten te geven voor meer docenten. HSR en college overleggen hierover in besloten bijeenkomsten.

De miljoeneninjectie voor docenten oppert de HSR in schriftelijke vragen aan het college van bestuur. Dit naar aan leiding van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025/2028. Die begroting is inmiddels wel goedgekeurd door de raad, zei HSR-voorzitter Annette Wind woensdag tijdens een overleg met het college.

Overvolle spaarpot

De besteding van de overvolle spaarpot is nog onderwerp van discussie. Volgens de begroting bedraagt de pot ‘liquide middelen’ die op de bankrekening staat ruim 155 miljoen euro. Dat bedrag is vrij te besteden. De hogeschool heeft volgens de eigen norm 100 miljoen euro nodig als buffer. Die is om eventuele financiële tegenvallers op te vangen, zoals een terugloop van het aantal studenten.

De HSR windt er geen doekjes om. In de loop der jaren zijn ‘onnodig grote financiële buffers’ ontstaan, vindt de raad. De inkomsten uit collegegelden en de financiering van het rijk zouden jarenlang onvoldoende besteed zijn aan onderwijs en onderzoek. De HU zou de student niet het onderwijs hebben gegeven waar die recht op heeft. Bovendien zou ze de werkdruk onnodig hoog hebben gelaten.

Interen op de liquide middelen

De raad vindt dus dat het overschot van die slordige 55 miljoen euro vooral besteed moeten worden aan onderwijs. Concreet stelt de raad voor de komende tien jaar 4 miljoen euro negatief te begroten. Opdat de HU gaat interen op de liquide middelen. Deze zouden dan gebruikt moeten worden voor het aannemen van meer docenten. Doel is de werkdruk te verlagen, aandacht voor de individuele student te verhogen en zo de studenttevredenheid op te krikken.

In november werd al bekend dat de HU er warmpjes bijzit. Dat was tijdens de behandeling van de begroting door de HSR en het college. De komende vijf jaar is er een ‘meerjarig evenwicht’, staat in het document. ‘Het fijne hiervan is dat de HU niet hoeft te bezuinigen, zei Tineke Zweed. ‘Terwijl veel hogescholen dat wel moeten doen.’

Geld voor duurzaamheid

De wens om de spaarpot van de hogeschool aan te spreken is niet nieuw. In de voorbereiding van de begroting stelde het college voor 60 miljoen euro extra te besteden. Dat is te lezen in het Planning en Control Kader 2024, van afgelopen mei. Dat geld was bestemd voor duurzaamheid (onderwijs en panden) en toekomstbestendig onderwijs en onderzoek (zoals vernieuwing van het economisch onderwijs).

Die plannen werden voorlopig teruggetrokken om nieuwe voorstellen te maken in overleg met de HSR en raad van bestuur. De invulling ervan worden besproken tijdens besloten vergaderingen. De antwoorden van het college op de vragen van de HSR zijn eveneens vertrouwelijk.