Kort

Collegegeld 2023 mogelijk honderden euro’s duurder

Ieder jaar stijgt het collegegeld voor het daaropvolgende studiejaar mee met de inflatie. Omdat de inflatie op dit moment een stuk hoger is dan gemiddeld, kan het zijn dat het collegegeld van studiejaar 2023/2024 meer dan 200 euro duurder wordt dan 2022/2023. Dat rekende Folia uit.

Dit jaar konden studenten voor de helft van het normale collegegeld studeren in verband met de coronacrisis. Voor komend studiejaar is het collegegeld vastgesteld op 2209 euro. De huidige inflatie, bijna 10 procent, zou ervoor kunnen zorgen dat het collegegeld van 2023/2024 vastgesteld wordt op 2.430 euro. Dat is een snellere stijging dan de afgelopen zes jaar bij elkaar opgeteld.

Het kabinet kan besluiten om de stijging van de collegegelden te remmen, maar het is niet duidelijk of het dat ook gaat doen. Een woordvoerder van het ministerie van OCW: ‘Het wettelijk collegegeld voor dat studiejaar wordt in juni 2022 vastgesteld.’