Nieuws

Collegevoorzitter Bogerd: ‘We moeten wel weer op 1 september starten’

Linksonder collegevoorzitter Jan Bogerd

Waarom onderwijs door laten gaan in de zomervakantie? Kunnen alle medewerkers hun stoel of beeldscherm ophalen? Hoe gaat de HU in september van start als er 1,5 meter afstand moet zijn tussen mensen? Collegevoorzitter Jan Bogerd kreeg nogal wat vragen van de Hogeschoolraad (HSR). ‘Dan moeten we 52 weken per jaar open en misschien wel zes dagen per week.’

Raadslid Arie Groeneboom hoorde van ander docenten dat zij best wel een ‘beetje gepikeerd’ zijn door de berichtgeving van het Coördinatieteam Coronacrisis. Dat vertelde hij via Microsoft Teams tijdens de vergadering van de HSR, waarbij collegelid Jan Bogerd op afstand aanwezig was. In een van de mails drukt het crisisteam de mensen op het hart dat ze met het personeel meeleven, om meteen daarna te opperen: we gaan ertegenaan. Wat hij mist is dat de HU zijn ambities bijstelt en soepel omgaat met deadlines.

En dan is er ook sprake van dat onderwijs en tentamens in de zomervakantie mogelijk doorgaan. Terwijl medewerkers en studenten ruimte nodig hebben om bij te komen. ‘We moeten mensen niet overvragen’, zei Groeneboom. ‘En we moeten mensen tegen zichzelf beschermen als zij in de zomervakantie door willen gaan.’

‘Kneiterdruk’

Collegelid Bogerd weet dat medewerkers het ‘kneiterdruk’ hebben, maar wil vasthouden aan de deadlines van bijvoorbeeld het inleveren van de opzet van onderwijscursussen. Anders hoopt de werkdruk zich in de toekomst op waarbij het werk op de schouders van anderen terecht komt. ‘Want we moeten wel weer op 1 september starten.’ Maar na aandringen wil hij wel kijken naar zaken die geen prioriteit hebben. Suggesties zijn welkom.

Dan zijn er nog zorgen over de toetsen. Opleidingen passen bijvoorbeeld toetsvormen aan zonder advies te vragen aan de opleidingscommissies terwijl dat wel zou moeten, zei studentlid Lisanne Grul. Bij zeker twee instituten is dat het geval. ‘Wij vinden het als HSR belangrijk dat directeuren en opleidingsmanagers OC’s hierbij betrekken’, meent zij.

Studiegids

Deze signalen zijn Bogerd onbekend en hij wil er graag meer van weten. Het college heeft in samenspraak met de HSR enkele aanpassingen gedaan in de onderwijs- en examenregeling, waardoor er meer ruimte is voor wijzigingen in de toetsen. Dat gaat dan vooral om de vorm (online toetsen bijvoorbeeld). Bogerd: ‘Maar als opleidingen het curriculum zodanig wijzigen dat aanpassingen in de studiegids nodig zijn, dan moeten zij in gesprek met de OC’s.’ Instituutsdirecteuren krijgen binnenkort een brief hierover als reminder.

Vragen waren er ook over de het onderzoek naar proctoring tentamens waar de HU onderzoek naar doet. Bij dit fenomeen, dat vanuit Amerika is overgewaaid, kunnen studenten vanuit thuis tentamens maken terwijl de telefoon van de student met camera op de werkplek van de student is gericht om spieken tegen te gaan.

Online proctoring

Jan Bogerd meldde dat bij de meest vergaande vorm van online proctoring de computer feitelijk wordt overgenomen. Maar de meest toegepaste variant is dat de docent bij zo’n acht studenten live surveilleert via Microsoft Teams. Deze laatste vorm zou wel eens een vlucht kunnen maken in de nabije toekomst, denkt Bogerd. Volgens hem kan dit nu ook aan de HU en – tot verbazing van sommige binnen de HSR – gebeurt het ook.

Verschillende medewerkers uit de raad vinden de mogelijkheden om zaken op te halen uit de HU-gebouwen wat beperkt. Het lijkt alleen mogelijk voor stoelen die speciaal door de arbo zijn afgesteld. Terwijl lang niet iedereen thuis een ergonomisch verantwoorde werkplek of extra computerscherm heeft. ‘Veel mensen zitten tussen stuiterende kinderen en een partner die ook aan het werk is’, weet Guido van der Burg. Jan Bogerd maakte onomwonden duidelijk dat niet iedereen spullen op kan halen. ‘Want zoveel stoelen en schermen hebben we niet.’

September

HSR-voorzitter Annette Wind vroeg zich af of hoe het onderwijs in september weer begint terwijl de maatregel om 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren nog van kracht is. Dat heeft gevolgen voor de klassengrootte en de roostering en dergelijke. Daar wordt over nagedacht, was het antwoord. In dat geval kan nog maar 40 procent van de studenten en medewerkers in de gebouwen. Online werken zal dan een substantieel deel uitmaken van het onderwijs, opperde Bogerd. ‘Maar om alle studenten te kunnen bedienen zullen we 52 weken per jaar open moeten en misschien wel zes dagen per week.’