Nieuws

CPB: ‘Zet gemiddelde studenten bij elkaar’

Geef gemiddelde én ondergemiddelde studenten in hun eigen werkgroep en houd de jongens bij de meisjes vandaan. Dat zal het hoger onderwijs verbeteren, zeggen onderzoekers van de Centraal Planbureau.

HOP

Goede studenten gaan niet beter presteren als ze hun eigen klasje krijgen, maar de andere studenten wel. Het is voor gewone en ondergemiddelde studenten goed om met anderen van hun eigen niveau les te krijgen, blijkt uit Nederlands en Amerikaans onderzoek.

Het CPB-rapport ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ zet voor beleidsmakers recente wetenschappelijke inzichten op een rij. Er staan zestig mogelijke maatregelen in beschreven voor het onderwijs van basisschool tot en met hogeschool en universiteit.

Werkgroepen van eigen niveau
Bij grote studierichtingen, zoals rechten of economie, zal het gemakkelijk zijn om studenten in werkgroepen van hun eigen niveau te zetten, denkt het CPB. ‘Bij kleine studierichtingen, zoals Portugees of Keltisch zal dat niet mogelijk zijn.’

De overheid kan universiteiten en hogescholen verplichten om hun groepen naar niveau in te delen, overwegen de rapporteurs. Maar ze denken dat het meer voor de hand ligt om de instellingen erover te informeren en hen aan te moedigen.

Mannen en vrouwen
Over het mengen van vrouwen en mannen in het onderwijs zijn de rapporteurs minder stellig. Uit Brits onderzoek zou blijken dat vrouwen baat hebben bij werkgroepen zonder mannen, maar een Nederlandse studie zou aangeven dat het weinig uitmaakt. Bovendien is het misschien niet goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van mannen en vrouwen als ze in studiegroepen niet met elkaar leren omgaan.