Nieuws

Creatieve Therapie blijft komend jaar in Amersfoort

Creatieve Therapie verhuist niet per 1 september 2017 naar Utrecht. In tegenstelling tot eerdere plannen start de opleiding komend studiejaar in Amersfoort.

Dat schrijft Elise Nauta, directeur van het Instuut voor Social Work, in een brief aan medewerkers en studenten. Het besluit is bevestigd door een woordvoerder van de HU.

In december vorig jaar werd bekend dat er plannen bestonden om Creatieve Therapie (CT) in september in één keer te verhuizen naar Utrecht. De raad van de Faculteit Maatschappij en Recht stemde hiermee in en ook de Opleidingscommissie was akkoord.

Samenhangende keuzes
Maar instituutsdirecteur Nauta besloot om Creatieve Therapie langer in Amersfoort te houden. ‘Ik heb hiertoe besloten omdat de verhuizing van CT naar Utrecht onderdeel uit maakt van de strategie van HU met HU Amersfoort’, schrijft zij. Er is meer tijd nodig om ‘samenhangende keuzes’ te maken voordat er aan het ministerie van Onderwijs toestemming wordt gevraagd om te verhuizen.

Nu de overgang van Amersfoort naar Utrecht vertraagd is, moet de eventuele verhuizing in september 2018 ter instemming voorgelegd worden aan de nieuwe instituutsraad van Social Work. De goedkeuring van de faculteitsraad geldt alleen voor september 2017. De faculteiten en faculteitsraden worden per 1 februari opgeheven en de meeste taken gaan over naar de instituutsraden.

Bachelor Social Work
Eerder werd bekend dat de nieuwe opleiding Social Work in september 2017 alleen in Utrecht van start gaat. Deze bachelor ontstaat door een fusie van Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Die opleidingen worden tot en met dit studiejaar zowel in Amersfoort en Utrecht gegeven.