Nieuws

Plan: Creatieve Therapie verhuist naar Utrecht

De opleiding Creatieve Therapie gaat mogelijk met ingang van komend studiejaar van Amersfoort over naar Utrecht.  

De raad van de Faculteit Maatschappij & Recht heeft hier vorige week donderdag mee ingestemd. De opleidingscommissie verklaarde zich al eerder akkoord, hoewel er nog vragen waren over de beschikbaarheid van lokalen. Het college van bestuur moet nog een besluit nemen en ook het ministerie dient toestemming te verlenen voor de verhuizing. 

In september 2017 gaat ook Social Work in Utrecht van start. Die is ontstaan door een bundeling van drie opleidingen van het Instituut voor Social Work (ISW), die tot de fusiedatum zowel in Utrecht en Amersfoort worden gegeven.

Amersfoort
Creatieve Therapie behoort eveneens tot het ISW maar bleef buiten deze fusie, omdat het in tegenstelling tot de andere opleidingen therapeuten opleidt en daarom een andere beroepsidentiteit heeft. Als het plan doorgaat wordt in Amersfoort vanaf het nieuwe studiejaar van de Faculteit Maatschappij en Recht alleen nog de opleiding Pedagogiek aangeboden. 

Alle jaargangen van Creatieve Therapie gaan in een keer over, is de bedoeling. Mocht de besluitvorming niet op tijd afgerond zijn, dan verschuift de operatie naar september 2018. Omdat de faculteitsraad dan niet meer bestaat, zou dit moeten worden goedgekeurd door de toekomstige instituutsraad.