Nieuws

Cum laude in hbo soms pas bij 8,5 gemiddeld

UPDATE juni 2017: Onderstaand artikel is van 20 mei 2011. Studenten van de HU kunnen exacte informatie vinden op de pagina ‘Aantekening/Cum Laude‘ op Sharepoint.

De regels om ‘met lof’ af te studeren verschillen in het wo soms per opleiding. Ook in het hbo kent de ene hogeschool het predicaat makkelijker toe dan de andere.

Een korte rondgang leert dat sommige hogescholen wel een algemene regeling hebben voor het cum laude-afstuderen, maar dat daar soms door de opleidingen van afgeweken wordt.

Het afstuderen met ten minste een acht gemiddeld, blijkt niet op alle hogescholen de standaard. Zo moeten studenten aan de Hogeschool Rotterdam vanaf september minimaal een 8,5 gemiddeld halen over de vakken na hun propedeuse, om cum laude af te studeren. Overigens mogen Rotterdamse studenten hun tentamens wel herkansen om een hoger cijfer te halen en alsnog hun cum laude in de wacht te slepen, tenzij hun examencommissie ze dat verbiedt.

Ook bij Saxion Hogescholen mogen studenten een voldoende herkansen. ‘We willen daarmee aanmoedigen dat studenten het beste uit zichzelf halen’, verklaart een voorlichter. De regeling wordt er overigens per academie vastgesteld ‘omdat de vormgeving en inrichting van het onderwijs per opleiding kan verschillen’.

Dat geldt allemaal niet voor de Hogeschool Windesheim. Om daar cum laude af te studeren moet een student al zijn tentamens in één keer halen en mag er niet herkanst worden voor een hoger cijfer. Het gemiddelde moet dan op minimaal een acht uitkomen.

Avans Hogeschool en de Hogeschool Inholland zijn wat soepeler. Alleen onvoldoendes mogen daar herkanst worden, al kan de student dan nog steeds cum laude afstuderen. Maar met eindcijfers onder de zeven gaat het feest niet door.

De Hogeschool Utrecht ten slotte let bij cum laude niet op herkansingen, maar studenten moeten er wel binnen vier jaar afstuderen.

Rest de vraag wat een cum laude precies waard is. Volgens Felipe Salve van de Universiteit Utrecht is dat moeilijk te bepalen. De ene discipline verleent sneller of op andere gronden een cum laude dan de andere. Er blijken alleen al grote verschillen in de hoogte van tentamencijfers en bij een cum laude-vermelding komen daar nog specifieke universitaire of facultaire regels bij. Kortom, cum laude-afstuderen is een vorm van excellentie, maar hoe excellent zulke studenten precies zijn is moeilijk vast te stellen.

Bedrijven lijken daar net zo over te denken. Op de recruitmentafdeling van ABN AMRO is een cum laude vermelding ‘een plus’, zegt een medewerker, ‘maar een goed cv is belangrijker.’ Dat geldt ook bij PwC (voorheen PriceWaterhouseCoopers): ‘Je kunt ook zonder cum laude bij ons solliciteren. Als we al op tentamencijfers letten – bijvoorbeeld bij de advisory-afdeling – dan zullen we altijd om de cijferlijst vragen. Cum laude alleen zegt niet zoveel.’

Onderzoeker Hans Vossensteyn van het Center for higher education policy studies (Cheps) van de Universiteit Twente denkt ook dat het arbeidsmarkteffect in Nederland niet van doorslaggevend belang is. Hij ziet het eerder als een pre, naast bijvoorbeeld bestuurswerk en buitenlandse studie-ervaring. ‘In Duitsland zijn goede cijfers veel belangrijker voor de toekomstige arbeidsmarktpositie. Vandaar dat Duitse studenten aan de Universiteit Twente erg gebrand zijn op goede cijfers.’