Daltonlaan 400 en 500: stilte gezocht!

Docenten en studenten van de FEM noemen de nieuwe, tijdelijke huisvesting op Daltonlaan 400 en 500 rumoerig.

Zowel docenten als studenten van de Faculteit Economie en Management (FEM) vinden de nieuwe, tijdelijke huisvesting op Daltonlaan 400 en 500 rumoerig. Dat blijkt uit een enquête van de HU. Inmiddels zijn borden aangebracht rond de stiltewerkplekken om de rumoerigheid rond werkplekken te beperken.

De FEM is sinds het begin van dit studiejaar tijdelijk gehuisvest op de twee locaties aan de Daltonlaan. Om de ervaringen met het gebouw goed in kaart te brengen, hield de HU een enquête die door 80 medewerkers en 239 studenten is ingevuld.

Volgens een bericht op Sharepoint blijkt uit de enquête dat de meeste studenten (79%) elkaar goed kunnen vinden, maar docenten weten ze moeilijker te vinden. En werkruimtes ervaren ze als rumoerig.

Ook medewerkers noemen in de enquête het delen van ruimtes met andere medewerkers en studenten rumoerig en rommelig. Ter beperking van die rumoerigheid zijn inmiddels borden aangebracht rond de stiltewerkplekken. 

Visie
Nog meer cijfers: 35% van de medewerkers vindt het onveilig dat ruimtes gedeeld worden met studenten. En hun meningen zijn verdeeld over de vraag of studenten de medewerkers en docenten makkelijker kunnen benaderen. Zo’n 22% denkt van wel, 26% vindt dit juist niet. 

In ieder geval blijkt de overgrote meerderheid van de medewerkers voldoende op de hoogte te zijn van de visie achter de instituutspleinen (waarin het ontmoeten van docenten en studenten centraal staat). De meeste medewerkers (66%) zijn geïnformeerd via de lijn. Studenten zijn met name geïnformeerd door een docent, hun slb’er of door medestudenten.

Nieuwbouw
Op Sharepoint luidt de conclusie dat het werken en leren in de nieuwe omgeving bij de FEM ‘verschillend wordt gewaardeerd door zowel medewerkers als studenten’.

Belangrijke les die uit de enquête wordt gehaald, is om bij volgende verhuizingen in de communicatie bij verhuizingen de verschillende betrokkenen centraal te stellen. ‘Studenten, medewerkers, architecten, bouwvakkers, managers bedrijfsvoering, receptionisten etc. worden in de toekomst aan het woord gelaten zodat de huisvesting vanuit meer kanten wordt belicht.’  

Bedoeling is dat ergens in 2017 de nieuwbouw voor de FEM in De Uithof gereed is.
 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...