Columns

De HU experimenteert

Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor de Trajectum-site. Ditmaal: kon HU-collegevoorzitter Jan Bogerd de gepensioneerde docenten ervan overtuigen dat de hogeschool positief verandert?

Terugblikkend en vooruitzien heette de presentatie van Jan Bogerd die hij vorige week gaf aan 22 van de 387 OudGoud-leden (gepensioneerde HU-docenten en -medewerkers). Twee uur had hij uitgetrokken om vijf agendapunten te behandelen: hoe gaat het met de HU, de veranderingen van de organisatie, de resultaten, de nieuwe programma’s en een blik vooruit.

Daar kwam de eerste vraag al: Wat wordt er met programma’s bedoeld? De grote projecten. Als kenner van zijn (oud-)docentencorps had Jan Bogerd, voorzitter van het college van bestuur (cvb), veel ruimte ingebouwd voor interactie. Daardoor moest hij zijn presentatie flink inkorten, ondanks dat hij een kwartiertje langer bleef dan gepland.

Gestart werd met een flitsend promotiefilmpje over de stad en provincie Utrecht, dat gemaakt was om EU-subsidies binnen te halen. Alles flitste voorbij met als boodschap dat Utrecht top of the bill is. Ik kreeg mee dat 85% van de Utrechters drie talen spreekt. Hieraan koppelde ik de vraag: wat is de visie van het cvb op het gebruik van Engels? Alleen als Engels noodzakelijk is binnen de opleiding, maar dat wordt aan de instituten overgelaten.

De HU is een plattere organisatie geworden met alleen instituten, kenniscentra en diensten. Minder papierrompslomp en minder vergaderen. Het cvb vergadert slechts acht studiedagen per jaar met de instituutsdirecteuren, die nu meer verantwoordelijkheden hebben. Het OER (onderwijs-examenreglement) is vereenvoudigd van 60 naar 15 pagina’s, zodat niet alle problemen op de borden van examencommissies komen, maar dat teamleiders en docenten meer zelf oplossen.

Het aantal opleidingen neemt drastisch af: bouwkunde met 900 studenten gaat van zeven naar één opleiding en economie & management van 50 naar 8. Het aantal studerende jongeren op de HU neemt ietsje af, maar het aantal oudere neemt toe. Volgens Jan Bogerd bestaat er over tien jaar geen verschil meer tussen voltijd en deeltijd. Nu al zie je dat 1 op de 5 diploma’s een master is.

De HU experimenteert volop. Het bindend studieadvies (BSA) kan overboord gezet worden, een pilot met veertig studenten die betalen per studiepunt (volgend jaar kunnen 500 studenten hieraan meedoen). In Amersfoort start een tweejarige opleiding economie & management voor een zogeheten associate degree. Terwijl er meer kansen liggen voor afgestudeerden in het onderwijs en de zorg, blijft economie & management veel studenten trekken.

Hoewel 8000 van de 35000 studenten onbekostigd zijn, gaat ’t goed, zei Jan Bogerd. Hij eindigde met voorbeelden van studentenprojecten die de landelijke media haalden en overtuigde de OudGoudleden dat de HU positief verandert.