Interview

De HU-winnaars van de VIDIUS-awards zijn niet bang voor afkortingen, hard werken en (soms) ruzie maken

Bram van Fraeijenhove (links), Selina van Oordt (boven) en Didier Wouters

Ze zijn de fine fleur van de actieve studenten aan de HU. Selina van Oordt, Didier Wouters en Bram van Fraeijenhove wonnen vorige week de eerste (en tweede) prijs bij de Bingo Awardshow van VIDIUS studentenunie. Over hun successen, de dompers en de vraag wat belangrijker is: de studie of studievereniging?

De Bingo Awardshow ging vorige week donderdag los en bestond naast een heuse online bingo uit de verkiezing van beste actieve studenten, soms in aparte categorieën van de HU en universiteit. Stemmen gebeurde via een poll en ook een jury gaf haar oordeel.

Voor de HU kwam Selina van Oordt na een nek-aan-nekrace als ‘Beste medezeggenschapper van de HU’ bovendrijven. In de categorie ‘Beste bestuurder van de Hogeschool’ kwam Didier Wouters als de nummer 1 uit de bus. Bram van Fraeijenhove eindigde qua stemmenaantal als tweede (na een universitaire student) in de poll voor ‘Belangrijkste persoon achter de schermen’.

Het begin

Didier Wouters bekleedt de jaloersmakende functie van Hoofd-Borrel bij studievereniging Ingenium Cabo Bianci. In onvervalst Limburgs (en met de Limburgse vlag op de achtergrond) vertelt hij hoe hij in deze bestuursfunctie is gerold.

‘Door het jaar in het bestuur ben ik zelf naar de voorgrond getreden en sociaal actief geweest’

Als eerstejaars Werktuigbouwkunde (dit jaar stapte hij over naar Technische Bedrijfskunde) peilde het toenmalige bestuur hem vorig jaar of hij Hoofd-Borrel wilde worden. Normaal gesproken vragen ze daar derdejaars voor, maar niemand was beschikbaar. Hij greep die mogelijkheid met beide handen aan. En het bevalt zo goed dat hij volgend jaar verder gaat als penningmeester.

Persoonlijke groei

Tijdens de uitreiking zei de jury dat hij veel heeft gedaan voor de vereniging en een ‘persoonlijke groei’ doormaakte. ‘Ja, voordat ik actief werd, was ik een vrij rustig persoon en niet iemand die zich graag liet zien. Door het jaar in het bestuur ben ik zelf naar de voorgrond getreden en sociaal actief geworden.’

Een Hoofd-Borrel bij Ingenium Cabo Bianci organiseert niet alleen drinkgelagen voor de studievereniging, maar alle borrels aan de locatie Padualaan 99. Docenten, medewerkers en zelfs het college van bestuur kloppen bij hem aan als ze een festijn willen. Bij de kennismaking voor eerstejaars, diploma-uitreikingen, ouderavonden. Noem maar op.

Strakke planning

‘Ja’, zegt hij op de vraag of dit te combineren is met de studie. Maar het was een druk jaar met weinig vrije tijd. Behalve studie en borrels pakte hij ook veel klussen binnen de studievereniging op. Door een strakke planning lukt het hem om veel vakken te halen, zeg Wouters.

Voor Selina van Oordt, afstuderend bij Technische Bedrijfskunde, was er lof voor haar ‘grote inzet’ in Hogeschoolraad (HSR) en instituutsraad. Ze begon haar bestuurscarrière als lid van de opleidingscommissie (OC). Die hield ‘pizzasessies’ om feedback van studenten op te halen om de opleiding te kunnen verbeteren. Dat vond ze zo leuk dat ze solliciteerde voor een plek in de OC.

De smaak te pakken

Ze kreeg de smaak te pakken en meldde zich ook aan voor de instituutsraad van het Institute for Design & Engineering (IDE) en later voor de hogeschoolbrede HSR. Tegelijkertijd lid zijn van meerdere raden is haar goed bevallen. Het voordeel is dat de informatie uit de ene raad van nut kan zijn in de andere. Momenteel is ze lid van het dagelijks bestuur van de HSR, voorzitter van de studentgeleding, vicevoorzitter van de instituutsraad IDE en secretaris bij de studieverenigingenkoepel OSHU. Toch denkt ze binnenkort haar studie in vier jaar af te ronden.

Aanleiding van zijn toetreden bij de GOC was dat de opleiding vaak toetsen van hem kwijtraakte

Bram van Fraeijenhove (opeens van langharig naar een kaal hoofd) volgt twee studies: de lerarenopleidingen Geschiedenis en Aardrijkskunde. Hij benadrukt dat hij dus geen prijs heeft gewonnen. Typisch een opvatting van iemand die op de achtergrond zijn verdienste heeft. Hij kreeg de nominatie als lid van de raad van toezicht bij studievereniging Educa, zijn enige functie aan de HU momenteel.

Feedback geven

Ooit begon hij bij de gezamenlijke opleidingscommissie (GOC) van het Instituut Archimedes. Járen geleden. Dat was in de tijd dat de faculteiten nog bestonden (begin 2017 werden die opgeheven). Aanleiding van zijn toetreden bij de GOC was dat de opleiding vaak toetsen van hem kwijtraakte. Daar stoorde hij zich behoorlijk aan. Toen hij een oproep van de GOC zag om feedback te geven op het onderwijs meldde hij zich aan. Later werd hij OC Ambassadeur en lid van de instituutsraad. En oh ja, ook was hij nog bestuurder bij MUST, de vereniging voor medezeggenschap.

De successen

Van Fraeijenhove vindt het moeilijk om successen te benoemen. Hij moet nadenken. De afgelopen jaren woedde aan Instituut Archimedes een hoogoplopend conflict tussen de toenmalige directeur en de instituutsraad en een flink deel van het personeel. Hij wil geen voorbeelden oplepelen die ergernissen oproepen. Want dan krijgt hij boze mailtjes. En hij moet nog afstuderen.

Ruimtetekort

‘Succesvol vind ik dat in een vrij problematisch instituut de studievereniging Educa is opgericht’, zegt hij dan. ‘Daar heb ik achter de schermen aan meegeholpen en daar ben ik oprecht heel trots op.’

Ten tijde van de oprichting kampte het instituut met een financieel tekort. Daardoor was het moeilijk om geld los te peuteren voor bijvoorbeeld het opzetten van de statuten. ‘Ik heb achter de schermen het bestuur geholpen door ze in te fluisteren hoe ze dat moeten doen. En ik heb met managers besproken dat zo’n studievereniging een goed idee is. Dat was voldoende om het de goede kant op te duwen.’

‘Laat je gezicht vaak zien bij het bestuur. Socialise met medestudenten’

De nieuwe opzet van het lesrooster en alles wat erbij kom kijken, is voor Van Oordt een van de succesverhalen. Haar instituut kampte met ruimtetekort en organiseerde het onderwijs op een andere manier, zodat het met vierkante meters minder kon. ‘Daar hebben wij als instituutsraad hard aan meegewerkt en daar heb ik als toenmalige voorzitter de lead in genomen.’ Een andere highlight was de samenvoeging tussen de instituten Engineering and Design en Gebouwde Omgeving.

De do’s voor actieve studenten

Daar hoeft Selina van Oordt niet lang over na te denken. Ken de organisatie, weet bij wie je moet zijn en creëer een goede band met zowel het management als de achterban. De HU is soms wat lastig te doorgronden; dat het moeilijk is bij wie je moet zijn om iets gedaan te krijgen, beaamt ze. ‘Je moet zelf je lijntjes uitzetten. Als je uit het niets iemand moet vinden, dan is dat lastig. Maar als je mensen kent die het wel weten, dan ben je al een stap verder.’

Didier Wouters pleit ervoor goed na te denken in welk gremium iemand actief wil worden. Kies vooral voor wat je leuk vindt. Persoonlijk heeft hij niet zoveel met de meer serieuze medezeggenschap. Hijzelf koos voor de studievereniging omdat zij leuke activiteiten voor studenten voor het instituut organiseren. ‘Doe mee met de activiteiten. Laat je gezicht vaak zien bij het bestuur. Socialise met medestudenten’, oppert hij.

Geschikte kandidaat

‘Als je je actief opstelt binnen een vereniging, dan kom je al gauw in commissies te zitten en kan het zittende bestuur kijken of je voor de toekomst een geschikte kandidaat bent voor een bestuursfunctie. Als ze dan nieuwe bestuursleden zoeken, heb je een streepje voor omdat ze je al kennen en mag je al gauw op gesprek.’

Wouters pleit voor het betrekken van propedeusestudenten bij de studievereniging. Want eerstejaars trekken weer eerstejaars aan. Hoe gaat Ingenium Cabo Bianci het komend jaar doen zonder fysieke introducties en massale feesten? Nou, de voorzitter van de introductiecommissie is de aanstaande bestuursvoorzitter Ingenium Cabo Bianci, dus er ligt al een lijntje. En in samenwerking met de HU bekijken ze wat er mogelijk is. ‘We werken een plan uit over wat we tijdens de introductie op de HU gaan streamen. Zodat iedereen kan beleven hoe de hogeschool eruit ziet en wat de hotspots in de stad zijn.’

De don’ts / grootste dompers

Het blijft even stil aan de andere kant van het beeldscherm. Tja, klinkt het. Successen zijn nu eenmaal makkelijker op te lepelen dan miskleunen.

‘Denk niet dat je alles meteen moet weten. Daar hoef je niet onzeker over te zijn’

Van Oordt trapt dan maar af. Beginnende raadsleden moeten niet de illusie willen hebben dat ze alles al weten van de medezeggenschap. In de onderwerpen zit vaak een langdurige geschiedenis, het gaat om veel dossiers. Maar vooral: er zijn zo veel afkortingen en er komen nog steeds afkortingen bij. Het blijft lastig ze allemaal te kennen. ‘Denk dus niet dat je alles meteen moet weten. Daar hoef je niet onzeker over te zijn. Blijf zeggen wat je denkt en blijf dingen vragen.’

Bram van Fraeijenhove houdt de bestuurlijk actieve studenten voor: vooral geen ruzie maken als het niet nodig is. Er volgt nog een tip: ‘Wees niet bang om ruzie te maken met de tegenpartij.’

Veel hooi op mijn vork

Hij legt uit: ‘Mijn grootste fout was dat ik een keer een enorme ruzie heb gehad met een groot deel van de toenmalige opleidingscommissie. Dat is helemaal niet zinnig. Daar ging veel te veel tijd in zitten. Dat had ik beter niet kunnen doen.’ Waar ging dat over? Lachend: ‘Ik zou het niet meer weten.’

‘Onderschatten’, zegt Wouters als het gaat om de don’ts. De eerste periode realiseerde hij zich niet hoeveel tijd hij aan het bestuurswerk kwijt was. Constitutieborrels, met leuke dingen bezig, bestuursklussen doen, kennismaken met iedereen, regelmatig stappen. ‘Naast de borrels heb ik zoveel hooi op mijn vork genomen waardoor ik mijn eerste vakken niet gehaald heb. Toen heb ik een keiharde planning voor mezelf gemaakt: dan en dan studeer ik en is er geen tijd voor de vereniging. Want ik wilde geen studievertraging vanwege mijn bestuursactiviteiten. De studie heeft voorrang.’

Werkmentaliteit

Dat is herkenbaar voor de andere gesprekspartners. In de OC-ruimte van Instituut Archimedes hangen briefjes met ‘Shit, ik vergeet weer mijn studie’ en ‘Ik ben ziek maar ik ga toch naar mijn afspraak’. ‘Dat is de werkmentaliteit die voor de meesten actieveling geldt’, zegt Van Fraeijenhove.

Van Oordt knikt bevestigend: ‘Je kunt je overal mee bemoeien en er komt van alles op je pad.’ Maar de actieve student kan zelf zijn of haar prioriteiten stellen. Studie combineren met medezeggenschap of de opleiding op een laag pitje zetten en volop bestuurswerk doen. Het kan allebei. ‘Het is aan jezelf hoeveel tijd je erin steekt en hoeveel energie je daar uithaalt.’